Vågetjenesten

Vågetjenesten

Formålet med vågetjenesten er at give medmenneskelig nærvær til døende i den sidste periode før døden indtræffer hos mennesker, der ikke har pårørende eller som aflastning til pårørende.

Frivillige i vågetjenesten er modne, psykisk robuste og erfarne personer, som tilbyder løsning af opgaver af samme karakter, som en pårørende kunne være behjælpelig med.
Alle har erfaring med omsorg for mennesker i den terminale fase og videreuddannes gennem kurser arrangeret af Røde Kors.

Den frivillige kan berolige, samtale og lytte, men også blot være til stede og nærværende.
Opgaverne er at vise omsorg og skabe ro omkring den døende og vise omsorg for de pårørende.
Opgaveløsningen foregår på den døendes præmisser og, hvis muligt, i tæt samarbejde med de pårørende samt personalet på den institution, hvor den døende befinder sig.

Opgaverne kan ikke have professionel karakter, og vågetjenesten kan aldrig erstatte de offentlige tilbud og forpligtigelser i forbindelse med pleje og omsorg til den døende.

Aktiviteten er organiseret i overensstemmelse med Dansk Røde Kors’ vedtægter og retningslinjer for frivillige i vågetjenesten. Alle frivillige i tjenesten har underskrevet Røde Kors’ frivilligaftale, herunder forpligtiget sig til at overholde tavshedspligt med hensyn til personlige oplysninger og private forhold, som de kunne få kendskab til gennem vågetjenesten.

Vågetjenesten styres af en aktivitetsleder i Røde Kors Midtfyn afdelingen.

Aktivitetslederen refererer til Bestyrelsen for Røde Kors Midtfyn og har ansvaret for at rekruttere og sikre videreuddannelse af nye frivillige. Herudover vil aktivitetslederen være kontaktperson til de frivillige og bindeled til personalet på de institutioner og hjemmesygeplejen, som har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors om vågetjenesten.

De frivillige i vågetjenesten er dækket af Dansk Røde Kors’ forsikringsaftale, der omfatter erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskade forsikring.

Aktivitetsleder :
Susanne Nicolajsen
Tlf: 51 64 57 50