Tøjindsamling

 

Tøjindsamling.

23 containere bliver tømt hver mandag året rundt.Tøjcontainer Røde Kors

3-4  frivillige varetager dette vigtige arbejde, der typisk tager ca. 6 timer.

Indsamling af tøj er grundlaget for vores tøjsalg i vore 3 butikker, der skaber det økonomiske fundament for afdelingens sociale og humanitære arbejde i lokalsamfundet og rundt om i verden.

Hvis du har tid og lyst til at blive frivillig ved tøjindsamlingen, så er der også plads til dig i gruppen. du vil blive indlemmet i et godt socialt fællesskab.

Ring  til  Mogens Nyrup tlf. 4093 0431 for oplysninger eller tilmelding.