Sprog og kultur

 


Sprog og kultur mentor projektet
Projektet har eksisteret i 4 år, dog afbrudt af restriktionerne, og tænkes genstartet så hurtigt som muligt.


Projektets målgruppe
Målgruppen er alle jobparate nye borgere/flygtninge, der er bosat i Faaborg Midtfyn kommune. Projektet henvender sig til både mænd og kvinder.

Indsatsen er tiltænkt de personer, der har de fornødne forudsætninger for at kunne varetage et givent arbejde, men mangler sproglige støtte og forståelse for dansk arbejdsplads kultur i forhold til at få og fastholde et fast arbejde.

Form og indhold i samværet mellem flygtningen og den frivillige (og evt. arbejdspladsen) aftales løbende mellem parterne.


Frivillige mentorer

Mentorerne tilknyttes Røde Kors, og er ansvars- og arbejdsskade-forsikret i den tid, de udfører mentoropgaver for Røde Kors.

Røde Kors kan som organisation hjælpe med at sikre, at de frivilliges indsats ikke omfatter kommunens lovpligtige opgaveløsning.

Der er ingen faglige krav til de frivilliges forudsætninger udover, at de behersker det danske sprog, og har nogen kendskab til dansk arbejdskultur.

Som frivillige mentor indvilger man i at være tilknyttet et halvt år. Fag erfaring er ikke et krav. Idéen er, at man øver hverdagssætninger, der vedrører arbejdet og formidler dansk arbejdskultur, f.eks. hvordan man beder om fri, melder sig syg etc.

Du vil få introduktion til den frivillige indsats samt en skitsering af, hvorledes indsatsen kan udmøntes. I realiteten vil selve den praktiske udførelse kunne tilpasses den frivillige/ flygtninge og form og indhold aftales mellem den frivillige, flygtningen og evt. arbejdspladsen.

Hvis du vil være med, så kan du henvende dig til:


Aktivitetsleder

Knud Rasmussen
23 63 63 95
knud.rasmussen48@outlet.dk