Sprog og kultur


Sprog- og kultur mentorer
Aktiviteten er kommet godt i gang med at hjælpe Ukrainske flygtninge. Vi støtter flygtningene, som skal i arbejdspraktik eller er i fast arbejde. Kommunens arbejdskonsulenter finder praktiksted/arbejdsplads til den nye borger, og retter henvendelse til Røde Kors, som så kobler en sprog- og kulturmentor sammen med flygtningen.

Det er både det grundlæggende danske sprog, der skal hjælpes med, men indsatsen retter sig også imod det sprog og den kultur, der er på den givne arbejdsplads. Det er ord som kasseapparat, kundepleje, stregkoder eller ord som stillads, drejebænk, fræser og mange flere ”arbejdsmæssige ord”, der skal trænes, og her kan sprog- og kulturmentoren hjælpe.

Flygtningen og den frivillige mødes, hvor det passer bedst, på arbejdspladsen, biblioteket, i praktikantens hjem eller efter fælles aftale. Mentorerne hjælper flygtningen med at få større indsigt i og forståelse for arbejdspladsens sprog og forståelse for den kultur, der er på den givne arbejdsplads.

Aktiviteten har det mål, at flygtningen kan kvalificere sig til et fast arbejde, som  efter vores opfattelse er den bedste måde at integrere sig på i lokalsamfundet og derved indgå i samfundet, som en helt almindelig borger på lige fod med alle andre.