Skoletjenesten

 

Skoletjenesten

Skal du i gang med at planlægge indholdet af din undervisning
til din klasse?

Så kan du få gode idéer og inspiration til emnedage, projektopgaver, temauger eller forældredage?Læs evt. mere på www.skole.drk.dk

Røde Kors’ skoletjeneste har gennem flere år udviklet gode materialer til undervisning. De er rettet mod forskellige klassetrin, de opfylder de lovmæssige krav om høj faglighed og så de giver eleverne mulighed for tilegnelse af kundskaber og færdigheder.

Materialerne kan specielt bruges til dansk, geografi, natur-teknik, samfundsfag, historie og kristendom, og de er gratis, men vi beder om hjælp til portoen.

Røde Kors-klasser

Formål:

At give elever i folkeskolen mulighed for at fordybe sig i humanitære temaer, og give dem mulighed for at handle og reagere på det ofte frustrerende verdensbillede, de møder i deres hverdag.

Røde Kors-klasserne indgår en aftale med Røde Kors om at arbejde med humanitære emner i løbet af et skoleår. Til gengæld får klasserne ekstra assistance og en samling tilbud, der gør det let at inddrage emner som naturkatastrofer, børneliv, førstehjælp og sundhed i undervisningen.

Røde Kors-klasserne får tilbudt både trykte undervisningsmaterialer, et idekatalog med forslag til aktiviteter i undervisningen, mulighed for foredrag og merchandise, der er med til at give eleverne en identitet som Røde Kors-klasse. Materialerne er gratis bortset fra førstehjælpsmaterialerne, der koster 15 kr. stykket.

Til hvert undervisningsmateriale hører en lærervejledning.

Sådan bliver I Røde Kors-klasse

Alle klasser på mellemtrinnet kan blive Røde Kors-klasse.
Du tilmelder klassen hos din lokale Røde Kors-klasse repræsentant.

Du kan få mere information om skoletjenesten ved at kontakte vores Røde Kors-klasse repræsentanter:
Mail til:

egonschlosser@live.dk på telefon: 4016 3232