Presse og Kommunikation

Den eksterne kommunikation:
Den personlige kontakt til pressen varetages, og der søges til stadighed at udbrede kendskabet til arbejdet i Røde Kors Midtfyns afdelingen og Røde Kors i Danmark
Pressemeddelelser, indlæg til aviser, blade og TV udarbejdes og fremsendelse som oplæg til pressen.
Læserbreve skrives omkring aktuelle forhold i Røde Kors arbejdet i lokalområdet og hele landet.
Her udarbejdes også de generelle foldere og aktivitetsfolderne.

Opdatering og vedligeholdelse af afdelingens Hjemmeside, Facebook side og Database.

Den interne kommunikation:
PR- og Kommunikationsopgaver varetages i forhold til aktivitetslederne, de frivillige og medlemmer i afdelingen.
Der udformes og tilrettelægges info-breve med aktuelle nyheder til ophængning i aktiviteterne og butikkerne, eller de udsendes som mail til alle aktivitetsfrivillige.

Herudover udfærdiges nyhedsbreve, meddelelser, oplysninger om aktuelle aktiviteter, der sammen med referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlingen, lægges ind på afdelingens hjemmeside.

Ansvarshavende:
Egon Schlosser – telefon: 4016 3232 – mail:egonschlosser@live.dk

Facebook:
Egon Schlosser – telefon: 4016 3232 – mail:egonschlosser@live.dk

Hjemmeside:
Egon Schlosser – telefon: 4016 3232 – mail:egonschlosser@live.dk
Anders Warming – mail: anderswarming@hotmail.com