2013

Referat fra Generalforsamling i Røde Kors Midtfyn
Onsdag den 13 marts 2013 kl. 19.30 på Guldhøj i Ringe.

Dagsorden ifølge vedtægterne :
1. valg af dirigent
add. 1 Torben Bach-Petersen valgtes og han konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen indenfor den angivne frist.
2. beretning om afdelingens virksomhed v/ formanden
add. 2 årsberetningen blev gennemgået og godkendt, den fremsendes som bilag
3. fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ kassereren
add. 3 regnskabet blev omdelt og kasseren gennemgik regnskabet, som blev godkendt
4. afdelingens fremtidige virksomhed v/ formanden
add. 4. forslag til fremtidig virksomhed blev gennemgået og godkendt, fremsendes som bilag
5. behandling af indkomne forslag
add. 5 . der var ikke indkommet forslag
6. valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen
Valg til Bestyrelsen for 2 år :
Generalforsamlingen genvalgte Torben Bach-Petersen, og nyvalgte Dorthe Lorentzen og Lars Preben Hansen

Valg af 2 suppleanter for 1 år
Alis Vesterby blev genvalgt valgt

Valg af revisor :
MJ Revision blev genvalgt

7. eventuelt
add. 7 der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejelser omkring situationen, hvis indtægterne fra butikkerne fejlede. Bestyrelsen vil tage sagen med i overvejelserne.
der blev også spurgt om der er mulighed for, at der er aftagere til dukker og legetøj, som ikke er helt intakte, bestyrelsen tager det med i arbejdet.
Generalforsamlingen afsluttes.
Film om RK´s hjælpearbejde i udlandet
Add. Vores nye regionskonsulent Per Torsten Sørensen præsenterede sig og viste indslag fra Røde Kors arbejdet i ind- og udland

Ref.
Egon Schlosser