05.04.22

Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. april kl. 16.00

Dagsorden :

1. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

add. 1 – Dorthe og Brian blev budt velkommen. Pkt om ny aktivitet og drøftelse af gavekort til butikkerne kom på dagsordenen

2. Drøftelse af forretningsorden- evt justering

Add. 2 Forretningsordenen blev drøftet, der blev ændret følgende:

§ 3 stk 5 – referatet bliver udsendt til bestyrelsen og efter 3 dage betragtes det som godkendt, hvis der ikke er indsendt ændringsforslag. – § 5 stk 3 – beløbet ændres til 250 kr pr. frivilligt

3. Bestyrelsens konstituering med næstformand og kasserer

Add. 3 – Inge blev valgt som kasserer og Willi som næstformand

4. Bestyrelsens kontaktpersoner til aktiviteterne

Add. 4 – Drøftet og fordelt – fremsendes senere på særskilt papir

5. Ansvars og opgavefordeling – ud fra de fremsendte papirer. Add. 5 – sagen drøftet og der var ikke ændringer i fordelingen, Brian indgår i Pr- og Kommunikationsgruppen. Dorthe overtager kontakten til Butikken i Gislev

6. Herudover – Julehjælp – Ældre lejren – Børnelejren – organisering af Generalforsamling 2023 – Pr. og Kommunikationsgruppen- Andre begivenheder.

Add. 6 – Brian indgår i og overtager Julehjælpen- Inge fortsætter som kontaktperson for ældrelejren og får evt hjælp af Dorthe- Pia bliver kontakt person til Børnelejren som varetages af Bodil Schaap- organisering af generalforsamlinger – Dorte, Jens og Mette tager over, Egon udformer dagsorden og annoncer

7. Drøfte ekstra ordinære udgifter i butikkerne og evt prissætning på varer. – Gas, olie og el.

Add. 7 – sagen drøftet og da bestyrelsen gerne ser, at overskuddet i butikkerne ikke falder pga de højere udgifter, vil Butikslederne/butiksudvalgene blive opfordret til at se på butikspriserne og gerne forhøje priserne tilsvarende de højere udgifter.

8. Er tilbuddet om aktiviteter/oplevelser noget vi skal arbejde med?

Add. 8 – sagen drøftet og vi afventer og ser på mulighederne

9. Andet – Spørgsmål

Add. 9 – der var ingen spørgsmål. Bestyrelsen mente, at sagerne var gennemgået og godkendt

10. Gavekort i butikkerne til udlevering til flygtninge.

Add. 10 – bestyrelsen besluttede at opfordre butikkerne til at anvende gavekortene. Der skal oprette en ny tast på kasseapparaterne. Der er udsendt vejledning til butikkerne

11. Fortæl for Livet – ny aktivitet

Add. Jens meldte sig som aktivitets leder- (vil få instruks og information fra Egon)

12. Arbejdsseminar den 07.05.22

Add. 12. ES opfordrede alle til at deltage og videregive opfordringen til alle udvalgs frivillige.

13. Dato for bestyrelsesmøder og møde med aktivitetslederne:

add. 13.

Den 7. juni kl. 18.00 – Den 30.august kl. 18.00 – Den 25. oktober kl. 16 bestyrelse og kl 18.00 med aktivitetslederne (bespisning) Den 6. december – bestyrelsesmøde/årsmøde kl. 17.00

Generalforsamling og Møde i februar ikke fastlagt

14. Eventuelt

Add. 14. Willi informerede om, at Kværndrup ikke kan finde frivillige til at deltage på Heartland, men vil gerne deltage i 2023. Der må gerne sælges ”hjemmelavede” stofposer i butikkerne.

Ref. Egon