13.12.21

Referat fra bestyrelsesmøde den 13.12.21

Tilstede : hele bestyrelsen

Dagsorden :

 1. Godkendelse af dagsordenen / nye punkter

add 1 – dagsorden godkendt

 

 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde.

Add 2- ES fremlægger forslag til fordeling af overskud af driftsmidler  under – pkt 4.

 

 1. Gennemgang af resultatopgørelse vedr. periode regnskab – udsendt

Add. 3 – periode regnskab drøftet og godkendt

 

 1. Forslag til anvendelse af overskuds driftsmidler.

Add 4 -ES fremlagde forslag til støtte til Kenya, Malawi og Sundhedsklinikkerne, med en fordeling med 1/3 af driftsoverskuddet til hvert projekt. Forslaget drøftet og godkendt

 

 1. Evt tilslutning til aftale med Psykiatrien i Odense vedrørende traume og torturoverlevere i Region Syddanmark

add. 5- bestyrelsen besluttede at tilslutte sig projektet-ES drøfter dette med butik og møbel afdeling i Årslev, og overleverer papirmaterialet til dem.

 

 1. Konstitueret kasserer.

Add 6 – Willi konstitueredes indtil generalforsamlingen 2022

-Annette har tilbudt at hjælpe foreløbigt

– Repræsentant i kommunale grupper-sociale arbejde og integrationsnetværket (ES)

 

 1. Nyt/nye emner til bestyrelsen

Add. 7 – Es undersøger muligheder, og fremlægger til bestyrelsen

 

 1. Ansøgning fra Årslev butikken. – medsendt.

Add. 8 – Bestyrelsen drøftede ansøgningen og godkendte forslaget

 

 1. 60 og 40 års Jubilæum i 2022- fastsætte dato og tid.

Add. 9 – dato fastlagt til den 12 marts 22 – Jens og Willi arrangerer, lokale er bestilt på Guldhøj. Der annonceres og inviteres gæster.

 

 1. Oplæg til generalforsamling den 08.03.22 – annonce medsendt

Add. 10.- Vi ansøge om midler til bespisning ved generalforsamlingen, det påkræver tilmelding, så vi kan bestille maden. Alle udvalgsmedlemmer i butikkerne og møbelafdeling + alle aktivitetsledere opfordres til at deltage.

 

 1. Tlf penge til aktivitetslederne – de der ønsker det.

Add. 11- bestyrelsen besluttede ikke at give tlf. penge men at betale for hjemmekontorhold til aktivitetslederne, der ønsker dette.

Da der ikke er givet julegave til aktivitetslederen, besluttedes det at give et gavebrev- udsted til forretninger som er medlem af Handelstandsforeningen i Ringe. ES køber og sender kortene.

 

 1. Seminar for aktivitetsledere og bestyrelse i foråret 2022

Add. 12 – Hans Stavnsager har givet tilsagn om at være instruktør i Ledelse af frivillige og kommunikation – forslået dato den 11.06 søges aftalt med Hans.

Det besluttedes at alle medlemmer af butiksudvalg og møbeludvalg inviteres med?

Da der kan komme omkring 35-40 deltager fra vores afdeling besluttede bestyrelsen at Odense afdeling ikke inviteres med til dette seminar, men at vi ellers gerne vil samarbejde med Odense.

 

 1. Ferie lejr for familier (i odense + 1 frivillig)

Add.13- bestyrelsen drøftede sagen og ES blev bedt om at undersøge, hvorvidt det er et krav at der skal deltage en frivillig på lejren

 

 1. Orientering fra Formand, Næstformand og andre

Torbens sygdom og bisættelse –

Økonomisk støtte fra Foreningen af Lunde Brand v/ Allan Markvardsen(julehjælp)

Udflugt til Koldinghus 30 deltagere

Koncert ved The Servants – Karin og Claus (Kirsten og Willi hjalp)

Formandsmøde Fyn den 24.11.

Møbler sponsoreret Nr. Lyndelse-6.000 kr

Kontakt person i butik i Ringe nu Mette

Formandskonference i Nyborg – dagen efter genbrugsmøde

Møde 2 dage i Hosens kommunikation og flygtninge

Årsmøde/julefrokost møbelafdelingen

Månedligt møde med akti ledere i Årslev

Oplæg om fællesledelse til butikkerne i Odense

 

 1. Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 15. Jens orienterede om Caféen i Kværndrup som har gennemført udflugt til Egeskov, og at der er mange familier der har gavn af tilbuddet. Der afholdes møde med aktivitetslederne den 26.01.22 for at fastlægge programmet fremover. Annonceres efter medhjælpere

Willi fortalte at butikken i Kværndrup er ved at fremstille en video der fortæller om hvorfor man er frivillige i Røde Kors, vi ser frem til at få den præsenteret.

De andre butikker fungerer på sædvanlig god måde- ligeledes med sortering og møbelafdelingen.

ES holder månedligt møde med aktivitetslederne i Årslev, for at samle op på og fastholde det gode samarbejde.

 

 1. Dato og tid for næste møde

Add. 17- Der blev ikke aftalt et møde – men at bestyrelsesmedlemmerne møder tidligt op til generalforsamlingen for at få underskrevet årsregnskabet.

 

 1. Eventuelt

Add. 17 – ingen særlige sager.

 

Ref. Egon