03.08.21

Referat fra Bestyrelsesmøde den 03.08.21 kl. 16.00 

Tilstede: alle bestyrelsesmedlemmer

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

Add. 1 pkt 16, 17 og 18 tilføjet

 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde.

Add. 2 -. intet at bemærke

 1. Gennemgang af resultatopgørelse/salgsstatikker af periode regnskab

Add. 3 -økonomi drøftet og godkendt

 1. Nørklerne udvidet mødetid – hver uge fra sept. 21

add. 4 – bestyrelsen godkendte anmodningen fra Kirsten Storm

 

 1. Aktiviteterne – Besøg- og Gå med tjeneste

Add. 5.- Mette har indvilget i at varetage ledelsen af besøgstjenesten, der annonceres efter frivillige i uge 33. bestyrelsen accepterede at de frivillige i Gå med tjenesten, ikke ønsker at fortsætte. Det er meddelt Tingager Plejehjem. Mette tager med til nye frivillige i Besøgstjenesten, at som det er anført i folderen er ok, at man går tur med besøgsmodtageren, og også efter eget valg kan gå med til indkøb, hvis ønsket.

 

 1. Andre aktiviteter

Add. 6 – Jens berettede, at Caféen starter igen i sept. – det vil være en god ide´, at annoncere efter nye frivillige. Sprogmentorer er i gang og vi søger nye frivillige.  Jens og Torben tager en snak med leder af caféen for at få idéer til en avis artikel.

 

 1. Deltagere til sommerlejr børn og unge – 2022

Add 7 – det har været vanskeligt for kommunen af finde børn til sommerlejren, der er en aftale om, at Broby betaler for 10 børn, Faaborg for 20 børn og Midtfyn for 30 børn i alt 60 børn. Der har ikke været i stand til at finde det antal. Vi tager en snak med de to andre afdelinger , med Kommunens medarbejder for at få klarhed om, hvorledes kommunen arbejder med at finde børnene, vi ønsker at der kommer 60 børn fra kommunen på sommerlejr.

 

 1. Fribilletter til 10 familier til Midtfynsfestivalen

Add 8- Som tidligere meddelt har festivalen stillet 10 fribilletter til rådighed for familier i området, Røde Kors og Red barnet søger hver efter 10 familier

 

 1. Ny aktivitet tænkes startet i kommunekreds regi

Faaborg med aktivitetsleder/gruppekoordinatorer – ”Snak for livet”

Add 9- ES forklarede indholdet i aktiviteten, og vi afventer, at Faaborg finder en aktivitetsleder.

 1. Snakkebænk til Gislev – rampe til indgang

Add. 10 – de frivillige i Gislev butikken har bedst om at få en ”Snakkebænk” til opstilling foran butikken. En males rød og indvies af borgmester og formand for lokalrådet den 11.09. Det forventes at der i løbet af kort tid opsættes en rampe så gangbesværede kan komme ind i butikken

 

 1. Ældrelejren den 24-26 august 21 – sponsorat

Add. 11-  der er tilmeldt 20 ældre deltager og 10 frivillige, alle aftaler er på plads.

 

 1. Orientering fra bestyrelsen.

Add 12 – Es orienterede om arbejdet siden sidste bestyrelsesmøde, som især i den sidste måned, har været noget begrænset pga sommerferie mm

 

Inge orienterede om at hjertestarteren havde været hentet og brugt, og at der var problemer med at få den afleveret og gennemset.

Bestyrelsen besluttede, at anmode de frivillige i butikken om, at der på hver vagt- formiddag og eftermiddag- var en frivillige, der efterså hjertestarteren, og såfremt den ikke lyste grønt, så at advisere Inge via telefon herom. Torben/Egon henvender sig til butikken.

Der vil blive opsat et skilt ved hjertestarteren, der informerede om anvendelse og tilbagelevering.

 1. Orientering fra kontaktpersonerne

add. 13 – da der har været ret stille i de forskellige aktiviteter i løbet af sommeren, var der ikke særligt at berette

 

 1. Dato og tid for næste møde.

Add. 14 – bestyrelsen valgte den 26.10 samme aften møde med aktivitetslederne . Bestyrelsen vedtog at der fortsat gennemføres 6 bestyrelsesmøder om året heraf 2 med efterfølgende møder med aktiviteslederne

 

 1. Dato for generalforsamling 2022

Add. 15 – bestyrelsen vedtog af holde generalforsamling den 08.03.22

 1. Lokalet på Guldhøj

   add. 16 – Inge forklarede at der er problemer med at holde dørene lukkede, når de   pålæsser/aflæsser samarit grejet ved den store dør ud mod fodboldbanen. ES spørger pedellen om en ordning, så vi kan være tilfredse med arbejdet. Der mangler lys i skakten ved trappen. ES kontakter igen pedellen

 

 1. Tøj til begravelser

 Add. 17 – Mette er blevet kontaktet af en bedemand der efterspurgte tøj til begravelser, når         der ikke stilles tøj til rådighed og familier evt ikke ønsker at deltage. Bestyrelsen bad Mette om at lave et udkast til et brev, som i første omgang kan sendes til lokale bedemænd for at undersøge, om de mener det er en idé til efterfølgelse.

 

 1. Kandidater til ”Udsatterådet i kommunen.”

    Add. 18 – Bestyrelsen gok ind for at Torben Bach-Petersen og Elna Johansen fra Red Barnet indstilles til mødet den 05.08

 

add. 19 – alle bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for glæden ved igen at kunne mødes for at drøfte og vedtage sagerne på dagsordenen, og at kunne følge bedre med i afdelingens arbejde.

 

 

Ref Egon