19.10.20

 

Referat fra Bestyrelsesmødet den 19. oktober 2020 kl. 16.00 på Guldhøj

Tilstede: Inge, Pia, Torben, Jens og Egon – Afbud fra Willi

 

Dagsorden :

 

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

Add. Godkendt med tilføjelse af pkt 11

 

2. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde.

Add. Torben har undersøgt mulighed for at anskaffe en gulvvaskemaskine til Årslev. Bestyrelsen anbefalede at de frivillige bliver spurgt – evt køb af maskine som aftalt

 

3. Gennemgang af resultatopgørelse vedr. periode regnskab

Add. Periode regnskab gennemgået og godkendt

 

4. Projekt SnakSammen.

Add- ES forelagde den løbende proces, og pegede på forholdet mellem antal frivillige og brugere. Svendborg, Odense og Faaborg Midtfyn kommuner er meget intyeresseret i at anvende systemet overfor ensomme borgere

 

5. Projekt Sprog og kulturmentorer

Add – ES skitserede forløbet og forklerede at der er 38 praktikanter der måske ønsker en mentor, vi har derfor brug for flere end de 11 frivillige vi har pt.

 

6. Drøftelse af materialet til Landsmødet den 8.-9.11.20

Add. – Materialet blev drøftet, og bortset fra pkt om fast plads til URK formand i Hovedbestyrelsen, som vi fandt forkert, så opfattede bestyrelsen, at de givne pkt. bortset fra ændring i vedtægterne- ikke var synderlig interessante, men opfattede som gamle sager i ny tekst. Bestyrelsen vedtog at TBP og ES ikke skal deltage i det virtuelle Landsmøde.

 

7. Drøftelse af tidspunkt for genopstart af Café Kværndrup

Add – Jens berettede, at der havde været kontakt med de involverede frivillige, og at der pt ikke genstartes møder i Caféen. Der arbejdes evt. på en udflugt.

 

8. Forespørgsel om ny genbrugsbutik i Gislev (lokalrådet)

Add. – ES og TBP forelagde vedrørende forespørgslen fra Lokalrådet i Gislev, og bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med åbning af butik i Gislev. ES tager kontakt til Lokalrådet og udlejer.

 

9. Orientering fra Formand, Næstformand og andre

Add. ES orienterede om : Årslev butik 1+ års jub. På stedet. Ringe butik har haft teltbutik på efterskolen i Ryslinge, Gynmasie indsamling, Møde med de sociale cagéer på Fyn, Finn Olsen er stoppet, Nye stativer til foldere i de 3 butikker, møde med AIA og formands netværket

 

10. Orientering fra kontaktpersonerne

Add. Der var ikke særlige beretninger da de fleste aktiviteert kører under hensyn til Corona.

 

11. Drøfte behandling af overskydende driftsmidler på næste møde

Add. – i 2019 støttede vi projekter i Kenya og Ukraine og pigecampen i Malawi + støtte til Sundsklinikkerne. Es blev bedt om at undersøge hvilke projekter der mangler støtte.

 

12. Dato og tid for næste møde 11. december kl. 16.00

Add. – Der er ikke plads til samlingen hos ES, Jens foreslog, at det kunne være i   deres hus, Jens melder tilbage.

 

13. Generalforsamling forslag den 22.02.2021 kl. 19,– ?

Add.- pkt drøftes på næste møde

 

14. Eventuelt

Add.- Mette foreslog, at vi kan sponsorere trusser til afrikanske piger. ES drøfter det med Projekt for Malawi. Vi kan evt. give tilskud til eller sende midler til køb af solcelle lygter til skolebørn i et afrikansk land. Vi beder konsulent (Per) om at undersøge om en produktionsskole kan fremstille en model, der kan produceres i udlandet.

 

Ref. Egon