03.25

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25.03.19
Tilstede: bestyrelsen – Afbud Jens
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add. 1- dagsorden godkendt
2. Bestyrelsens konstituering
add.2 – Inge Dalskov og Torben Bach-Petersen genvalgtes som henholdsvis næstformand og kasserer

3. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde
– SMS og mail henvendelser til frivillige og medlemmer
Vi har modtaget svar fra LK/præsidenten og generalsekretæren
– Hvorledes får vi nye frivillige til butikker, sortering og møbelafdelingen?
Es har udskrevet liste over medlemmer
– Projekt ung mode og genbrug
Startede med 18 elever den 21.01 – projektet kører i samarbejde med vore frivillige.
Add. 3 – taget til efterretning

4. Drøftelse og godkendelse af periode regnskab. Udsendt af regnskabsfører
Add. 4- drøftet og godkendt

5. On-Line besøgsvenner
Der har været afholdt et møde med kommunen, som er meget interesseret i at deltage i et sådant projekt. Det blev anført, at kommunen har midler til at dække de udgifter der måtte være ifm kommunen deltagelse. Næste møde finder sted den 04.03, hvor Røde Kors afdelingen fra Holstebro fremlægger deres erfaringer med et lignende projekt, og edb siden gennemgås af firmaet Connec Fra mødet den 04.02.19 : Kommunen arbejder nu videre på at få godkendt projektet, derefter kontaktes vi for videre samarbejde.
Add.5- sagen forelagt og vi afventer tilbagemelding fra kommunen

6. Forespørgsel vedr. veste til møbelfolkene
Vest med flere funktionelle lommer. Fuld lynlås, ni forskellige lommer, syv af dem har flap og velcrolukning. To store lommer med skjult lynlås, stor mobil lomme.
Tre D-ringe, reflekssyninger justerbar talje. – 65% polyester, 35% bomuld 245 g/m2 – Vægt: 245 gr – Pris ca. 350 kr + moms.
Add. 6- ansøgningen blev godkendt. ES arbejder videre i sagen
7. Lager i ”svømmehallen” / hal 2 Der arbejdes på at få en endelig aftale med kommunen om vores brug af dele af hal 2. opstilling af reoler har fundet sted, men er endnu ikke på rette pladser, da der skal bygges en butik og reparationsværkstedet skal have opsat beklædning på ydersiden af deres reoler for at afskærme områderne. Vi arbejder videre på at få reolerne på plads og opsætte udvendig afskærmning. Add. 7- orientering taget til efterretning
8. Lagerplads for nips- og tøjsorteringen. v/ES
Add. 8- ES har arbejdet med denne sag, og der er opstillet flere reoler, så håber vi, at der kan være plads til alle og alle kasserne
9. Deltagelse på Heartland Festival på Egeskov Slot
Butikken i Kværndrup deltager, som ved de tidligere festivaler, og er i gang med at samle tøj mm
Der opstilles onsdag og gøres klar til åbning torsdag-fredag og lørdag, søndag tømmes og nedtages fra teltet. Bil leveres til Årslev.
Add. 9- ES orienterede om der foreløbige arbejde med forberedelserne og fortalte, at Heartland ønsker en mere ensartet ”udsmykning” af teltområdet, vi har fremsendt forslag herom
10. Møde vedr. undervisning af flygtningekvinder, der ønsker at rejse tilbage til deres hjemland.
Kontakt fra frivilige gruppe i Korinth – møde den 11.03.19
Torben og ES mødtes med formand og næstformand(Jørgen og Helge) for ” Landsforeningen for hjemvendelses programmerne”, som de har arbejder med gennem en længere tidsperiode.
Deres tanke er, at vi sammen kan arbejde på uddannelsesprogrammer f.eks Sosu-landbrugs- og andre faglige uddannelser.
Finde frivillige der vil påtage sig en form for mentorarbejde til støtte for sproget og at fastholdelse i uddannelsen.
Forslaget blev, at aktiviteten kan lægges i Røde Kors regi, evt med de to som aktivitetsledere.
De fremsender et udkast til projekt beskrivelse, og vi gennemgår og kommenterer indtil vi har en projektbeskrivelse, som kan sendes til ministerie/Styrelser (SIRI) for at opnå støtte til iværksættelse af forløbet.
Add.10 – ES og TBP orienterede om, at der vil blive afholdt et møde i morgen tirsdag, hvorefter vi formoder at kunne forklare mere om projektet
11 Orientering fra Formand, Næstformand og andre
Add. 11 – ES orienterede om møder: Årsafslutning hos butikken i Ringe og også for Årslev -om starten på omflytning i butikken i Ringe, som vil blive fulgt op – om afhentning og installation af reoler i hal 2. og om flere formandsopgaver siden sidste bestyrelses møde.
ID orienterede om et muligt krav om tilladelse til at køre med varebilerne, hvis der blev kørt for fremmede.
TBP orienterede om projekt et godt ældreliv, der nu er startet i Faaborg området, næste møde den 09.04 – 9 deltagere nu tilmeldt og om integrations netværksgruppens arbejde

12. Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 12 – ID orienterede om starten af arbejdet med ældrelejren. TBS og ES orienterede om projekt ”et sikkert seniorliv”

13. Dato og tid for årets møder.
Add. 13 – Nedenstående datoer blev godkendt:
Den 24.04 Bestyrelsesmøde kl. 15.30 og møde med aktivitetsledere kl. 18.00
Andre bestyrelsesmøder den 24.06, 26.08, 21.10 (her også møde med aktivitetsledere) og 16.12 kl. 16.00

14 Eventuelt
Add. 14 – ingen særlige punkter

Ref. Egon