04.05

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 5. april 2018

1. Bestyrelsen konstituerer sig
Add. 1- PÅ anbefaling genvalgtes Inge Dalskov som næstformand og Torben Bach-Petersen som kasserer.

2. Gennemgang og drøftelse af afdelingens aktiviteter
– Inge Dalskov om- Sammarittjenesten, 1. hjælps kurserne og Røde Kors indsamlingen
– Villy om – Afdelingernes Internationale Arbejde (AIA), Pigeprojektet I Malawi og Café Kværndrup
– Herholdt om- Gå Med Tjenesten og Ældrelejren
– Torben om – Julehjælpen, Café Værestedet, Skoletjenesten, Sortering, Møbelafdelingen, Butikken i Årslev og Projekt ” et godt ældreliv”
– Egon om- Tøjindsamling og bilerne, Butikken i Ringe og Kværndrup, Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Fagsprogs Mentorer, Netværkssamarbejde, Kommunekredsen og afdelingsregnskabet
– Hjemmesiden og facebook 3 butikker og afdelingen – Kaja/Freja
– Torben og Egon- om Et sikkert Seniorliv

Add. 2- alle aktiviteter blev gennemgået og belyst, så de nye bestyrelsesmedlemmer kunne få et indblik i alle de områder og aktiviteter som afdelingen har og beskæftiger sig med.

3. Vi mangler aktivitets leder til Røde Kors Indsamlingen, hvordan finder vi en sådan
add. 3-alle vil afsøge mulighederne for at fínde en ansvarlig for Indsamlingen, idet der hurtigst skal sættes i gang med forberedelserne hertil.

4. Drøftelse af bestyrelsens kontaktpersoner til aktiviteterne
Add. 4 – de nye bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til efter gennemgangen af aktiviteterne at se på, hvilke af aktiviteterne de evt. kunne tænke sig at blive kontaktpersoner til, men samtidig at de skulle tage den nødvendige tid til at udmelde hvilke områder, der kunne interessere dem. Line udtrykte interesse for butikken i Ringe, og det aftaltes, at Egon sender dato for det førstkommende møde, og Egon vil gerne være behjælpelig med Lises indføring i denne aktivitet.

5. Fastlæggelse af årets møder.
16.04 aktivitetsleder møde kl. 18.00

Der er aftalt følgende bestyrelsesmøder – alle kl. 15.00
Mandag den 28.05 (måske startes i Årslev for gennemgang af arbejdsgangene)
Mandag den 20.08
Mandag den 17.09
Mandag den 19.11 kl. 16.00 / aktivitets leder møde kl. 18.00
2019
Mandag den 14.01
Mandag den 18.02 med efterfølgende nytårskur

Generalforsamling mandag den 25.02 kl 19.30

6. Eventuelt
Add. 6 – snak om værdien af mødets indhold, der blev givet positiv tilbagemelding på gennemgangen og drøftelserne, og de nye bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for en god forventning om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Ref. Egon