02.25.16

Referat fra bestyrelsens konstituerende møde den 25.02.16

Tilstede : Inge, Ellen, Bodil, Janne, Torben, Tom og Egon
Afbud fra Dorte
Ref.
Inge Dalskov blev valgt som næstformand
Torben Bach-Petersen blev valgt som kasserer
Tom Warren blev valgt som referent fra bestyrelsesmøderne
Næste bestyrelsesmøde aftaltes til den 04.04.16 kl. 16.00

Ref. ES