10.19.16

Møde med aktivitetslederne den 19. oktober 2015 kl.18.00 i lokalerne på Guldhøj

Fællesspisning kl. 18.00

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen / optagelse af nye punkter

2. Aktivitetslederne orienterer om :
– det sidste halve års arbejde og
– tanker og idéer for det næste halve år.

3. Aktivitetslederne giver en kort oversigt over:
– hvad ”velfærdsydelserne” – de frie midler til frivillige er brugt til / tænkes anvendt til
– evt. ønsker til udvikling/videre udvikling af aktivitetens fremtidige arbejde

4. Aktivitets budgetter – husk at her kan søges om budget midler for 2016, aftal gerne med aktivitetens kontaktperson til bestyrelsen, hvad der søges om.
Budgetmidler, der bevilges af bestyrelsen, er midler, der er til aktivitetens frie disposition efter aftale mellem aktivitetslederen og de frivillige.

5. Årsrapport til bestyrelsens årsberetning i løbet af januar

6. 4. Evaluering af de kurser / årsmøder aktivitetslederne har deltaget i.

7. Dato for næse møde mellem aktivitetslederne og bestyrelsen

7. Eventuelt