08.15.16

Referat af bestyrelsesmøde i Røde Kors Midtfyn den 15.08.2016 kl. 16.30
Tilstede: Egon, Inge, Bodil, Tom, Ellen (+ Janne fra 17.30)
1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Landsindsamling – status i Midtfyn (Ellen) som pkt. 16; Tilbud om lokale i Gislev som pkt 18.
2. Drøftelse af regnskabet
Regnskabet for juni og juli gennemgået. Pæn fremgang i alle tre butikker. Giver et godt grundlag for vore andre aktiviteter.
3. Orientering fra Formand, Næstformand og andre
ES:
juni –august 2016
09-11.06 opstilling af teltbutik og deltagelse på Heartland Festivalen (overskud på
over 7000kr. Vi vil gerne være med igen næste år.)
13.06 Deltagelse i HB møde og besigtige migrant lejren v/Åbenrå
15.06 Møde med kommunen og med nye frivillig til Midtpunktet
20.06 Møde i Netværket –Odense, Svendborg, Faaborg og Midtfyn
21.06 Installation af nyt kassesystem i Årslev
22.06 Møde med jobcenter fra Kommunen
29.06 Møde med URK-Brian om det nye uddannelsessystem på Polymeren
15.07.16 Møde med udlejer af butikken i Ringe
25-27.07 Afhente møbler i Odense og aflevere på Hudevad radiatorfabrik
01.08.16 Fotografere møbler til salgskatalog
Dorte har meldt sig ud af bestyrelsen af private årsager. Egon er fungerende kontaktperson til butikken i Kværndrup indtil videre. Janne er nu fuldmedlem af bestyrelsen.
4. Orientering fra kontaktpersonerne
Bodil: Har fået positiv tilbagemelding omkring sommerlejr for børn.
Torben: Montagen kører nu stabilt jf. evalueringsmøde efter ferien. Ingen madlavning i huset endnu, men køkkenkursus 9. september.
Der er kommet FMK tilskud til Montagen og Midtpunktet jf. paragraf 18.
Inge: Problemer med fremmøde i samaritterne efter endt uddannelse. Der skal strammes op. For få ledere og manglende rettidig kommunikation fra FMK. Inge laver udkast til en aftale/kontrakt, som man underskriver i forbindelse med tilmelding til uddannelsen. Sendes til Torben.
TW: Nye kasse i Ringe og Kværndrup om formiddagen 25/8. Butiksudvalgsmøde 23/8.
5. Medlemskab af Handelsstandsforeningen i Ringe (Tom)
Tom argumenterede for genindtræden i Handelsstandsforeningen i Ringe med udgift på ca. 800kr. pr. måned. Der er aftalt en tlf. samtale mellem Egon og foreningen ved Jesper (Tøjeksperten) tirsdag (næste dag). Vi afventer, hvad han har at sige. Det har været svært med kommunikation mellem de 2 parter. Egon melder ud til bestyrelsen, når han ved mere.
6. Opfølgning på 75 års jubilæet (Tom)
Tom havde lavet et skema over fordeling af opgaver. Det blev gennemgået og fyldt op
med de relevante navne. – se bilag til referatet.
7. Afdelings testen (Torben og Egon) bilag udsendt
De udarbejdede tests for bestyrelse og aktivitetsledere bliver udsendt og skal afleveres fysisk og anonymt i kasse til mødet med aktivitetslederne i oktober. De bearbejdes og drøftes på bestyrelsesmødet i december og derefter tager man stilling til fysisk uddeling til butiksfrivillige og samaritter med en tilbageleveringsfrist på 14. dage. Bestyrelsen er opmærksom på de forskellige forbehold man havde ved testene, men vælger at gennemføre som anført her.
8. Ringe butikken – bilag vedlagt
ES har forhandlet med udlejeren. Der mangler overslag fra håndværkere. ES fik mandat til at forhandle videre.
9. Midtpunktet (Torben + Egon)
Det er begyndt at køre. En frivillig i gang, andre på vej.
10. Møbler fra Odense – lager på Hudevad fabrikken
Der er hentet massevis af møbler (skole- og lignende)fra Odense og de er opbevaret hos Hudevad Radiatorfabrik. Der er lavet et katalog, som især friskoler har reageret på. P.t. er der solgt for 20 000 kr. Egon beder om detaljer om hjælpere i denne operation,så han kan takke dem direkte.
11. Fyrrummet i Årslev
Der er ombygget. Mangler asbestfjernelse og hul i gulvet. ES lægger op til uændret husleje (almindelig vedligehold) Der bliver mindre plads til møbler efter flytning fra hallerne overfor. Der skal laves ”hylder/repos” til bedre opbevaring. > ekstraudgifter.
Fremover intet lagersalg af møbler fra fyrrummet. Kun tirsdag og torsdag fra møbelafdeling, når der er bemanding.
12. Forslag om at møbelafdelingen officielt fungerer som en selvstændig aktivitet med leder og udvalg. – GODKENDT
13. Forslag om at sorteringen fungerer som en selvstændig aktivitet med leder og udvalg
– GODKENDT
14. Butiksudvalget i Årslev butikken – efter drøftelse anbefales det, at der er min. 6 frivillige i butiksudvalget – GODKENDT
15. Bussen – reparation/syning af bilen
Bussen er nu nysynet til 2 år til, men rustproblemer, m.v. . Så vi skal være forberedt på evt. køb af anden brugt bil inden 2 år er gået.
16. Suppleanter til bestyrelsen
– vi kan lede efter kandidater til generalforsamlingen i februar 2017
– bestyrelsen kan ifølge vedtægterne §11 stk. 3 – supplere sig med et antal yderlige medlemmer ……..
Vi har p.t. ingen suppleanter. Vi skal holde øjnene/ørerne åbne efter mulige nye emner.
17. Landsindsamling
Torben skriver til alle relevante skoler i første omgang. Henning er villig til at besøge enkeltskolerne efter aftale. Der er aftale om tovholdere i de fleste områder nu. Kontaktpersonerne samt bestyrelsen mødes på Guldhøj kl. 19.00 torsdag 29/9. Der kan de få bøsserne med hjem. Henning vil bringe ud og hente i Gl. Årslev området.
Pengeoptælling foregår i Ryslinge Hallen, hvor Paul har lejet et lokale med optællingsmaskine. Her optælles de enkelte ruter. Egon undersøger, hvor pengene skal afleveres og hvornår. Danske Bank i Odense eller f.eks. Sparekassen Fyn i Årslev?
Inge og Ellen bedes kontakte Henning og lave klare aftaler. Alt materiale afleveres fra landsorganisationen til butikken i Årslev i 1. omgang i uge 35. Torben skal advare dem om dette. Der spørges hos Brugsen i Nr. Lyndelse (Henning) og Kværndrup (Ellen) om sponsorslik til uddeling over alle indsamlingssteder. Fordeles på mødet 29/9.
Der købes rundstykker mod bilag til uddelingssteder. Plakaterne skal pilles fra i Årslev og uddeles til jubilæumsfesten 17. september. Annonce om indsamling i MFP uge 38.
Kaja bedes lave reklame på Facebook. Alle i bestyrelsen bedes deltage på selve dagen. (Afbud fra Janne pga. arbejde, Tom og Inge på Guldhøj, Ellen i Kværndrup, Bodil i Ferritslev, Egon villig til at køre forskellige steder hen efter behov).
18. Tilbud fra Gislev
Egon svarer nej tak. Vi har det, vi kan klare.
19. Dato og tid for næste møde:
Mandag 24.oktober 16.45 bestyrelsesmøde + 18. 30 kommer aktivitetslederne (Egon inviterer og gør opmærksom på, at vi starter med at spise kl.18.30).
Evt.
i.a.b.
Referat: Tom Warren

Facebook

Twitter

Google+

Del
Rediger
Afdelings ledelsen
Bestyrelsen
Referat BESTYRELSESMØDER
Referat GENERALFORSAMLING
Sociale aktiviteter
Projekt enlige 65 årige
Café Kværndrup
Café Midtpunktet i Ringe
Røde Kors Indsamlingen
Nørklere
Besøgstjeneste
Vågetjenesten
Skoletjenesten
Gå-med-tjenesten
Kvindenetværket på Midtfyn
Lejr for børn
Lejr for ældre
Julehjælp
Juleaften for enlige med børn
Internationale aktiviteter
Andre aktiviteter
Netværks samarbejde
Kommunekreds samarbejde
Sponsor gruppen
Web Master-Facebook
Hjemmeside
Presse og Kommunikation
Kursusafdeling
1. hjælps kurser
Samaritter