11.23.15

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23.11
Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
Add. 1 . Pkt 11 medtages
2. Drøftelse af regnskabet- oversigt udsendt
Add. 2 regnskab godkendt
3. Orientering fra Formand, Næstformand og andre
Add. 3 – ES – HB og Formandsmøde den 30-31.10, Kommunal møde d. 03.11 og 06.11, Årsmøde AIA d. 14.11, Arbejdet med ombygning af butik i Kværndrup 17-23.11, møde Jane Heitmann og Kandidat til bestyrelsen.
Inge – kommunal møde på Tøjstrup
4. Orientering fra kontaktpersonerne
Add. 4 Torben – !2 deltager fra Årslev butikken på besøg på Horsens genbrugscentral d. 17.11. arbejder på at husomdele folder for at få nye folk til møbelafdelingen. Julehjælp til 89 familier, heraf 10 til fængslet i Ringe, der er mange flere ansøgere, men budgettet er brugt.
ES. Flot årsmøde i Kværndrup med foredrag om projektet for 105 gymnasiepiger i Malawi. Tom refererede, at butikken i Ringe kører fint, men at der påtrængende er nødvendigt med udvendig vedligeholdelse på facaden, ES kontakter udlejer for aftale. – Ellen udarbejder forslag til organisering af Røde Kors Indsamling i 2016, som bestyrelsen drøfter på møde i det nye år.

5. Fordeling af Nips til de 3 butikker
Kære bestyrelse.
Jeg har tænkt en del over det Karen Jervelund fortalte om fordeling af nips. Hvis det foregår, som hun beskrev, kan jeg godt forstå hendes frustration, og synes heller ikke at det er rimeligt, at fordi nipset kommer til Årslev, så kommer der aldrig noget ud til de to andre butikker. Jeg opfatter forretningerne som ligestillede. Alle er jo interesserede i at have så mange attraktive varer som muligt.
Opfat ikke dette som brødnid, for i Kværndrup har vi indtil nu været begunstiget med et pænt antal donationer af nips og legetøj. Ikke det vilde og specielle, men nok til at vi kan fylde hylderne. At vi har sendt noget til Ringe er ikke for at “dumpe” det vi ikke selv kan sælge, men af venlighed, fordi vi havde fået den opfattelse, at de manglede, og vi er jo en “familie” som bør kunne hjælpe hinanden.
En mulighed kunne være, at butikkerne i Ringe og Kværndrup fik nogle kasser nips/glas/porcelæn, som ikke har været rundt om Årslev først. Er der brug for en hånd, når der skal hentes nips står jeg gerne til rådighed i det omfang, jeg ikke er optaget af andet. Kan måske også finde andre der vil give en hånd med. Hilsen Ellen Hansen
Add.5 – bestyrelsen besluttede, at Ringe og Kværndrup butikkerne tilbydes at indgå i sortering af nips i Årslev, f.eks. onsdage, da der er indkommet nyt nips om tirsdagen. Hvis dette forslag ikke findes attraktivt, drøftes andre muligheder med butikkerne kontaktpersoner for om muligt at finde en passende løsning

6. Mobilabonnement (Connect Flex):
Fri tale i DK, fri data (op til 20 GB), fri SMS, 4G hastighed og 65 % reduktion på udenlandssamtaler for 34,- per måned eksklusiv moms (0,- i oprettelse).
Skal vi tilbyde aktivitetslederne, de der får tilskud til telefon, at afdelingen overtager abonnement som overflyttes til TDC, det vil være billige end at betale tilskud til telefon ?
Add 6 – sagen drøftedes, og bestyrelsen besluttede, at give tilbuddet til aktivitetslederne, dog med den klausul, at telefonen så ikke kan anvendes til donationer og udlandssamtaler. Aftalen ophører såfremt man stopper som aktivitetsleder.

7. Forespørgsel
Inge (nips sortering) og Grethe (tøjsortering) anmoder om at blive inviteret med til bestyrelsens møder med aktivitetslederne. Sortering optræder i folderne som en aktivitet (Grethe og Karen) hvorimod Nips ikke er anført.
Bestyrelsen skal udpege aktivitetsledere, hvilket ikke er sket for Inge og Grethe (Karen) vedkommende, skal vi opfatte det som selvstændige aktiviteter og udpege aktivitetsledere ?
Vi bør se det i det perspektiv, at der også i Ringe og Kværndrup er frivillige, der har ansvaret for nips ( og flere områder), og skal de også være aktivitetsledere?
Add. bestyrelsen besluttede, at det fortsat er aktivitetslederne fra butikkerne der repræsenterer nips og tøjsortering, idet der ellers skulle inviteres flere personer fra de andre butikker hvor der også arbejdes med nips og sortering.

8. Aktivitetsbudgetter til behandling
Medsendes som vedhæftede filer
Add. 8- de fremsendte budgetter blev vedtaget. ES drøfter med regnskabsfører om personale velfærdsydelser på de 150 kr. pr frivillige skal konteres under aktiviteten eller på en fælles konto.
Torben arbejder med budget for Årslev butikken

9. Venskabsprojekter og støttebidrag der mangler i 2015:
• 140.000 kr. mangler til projektet i Yemen til psykosociale aktiviteter og sundhed for kvinder.
• 135.000 kr. mangler til projektet i Malawi til at fremme familiers sundhed.
• 111.000 kr. mangler til projektet i Georgien til frivillige netværk og sociale aktiviteter for unge og ældre.
• 131.000 kr. mangler til projektet i Laos til at fremme sundheden i landsbyer.
• 129.000 kr. mangler til projektet i Palæstina til psykosociale aktiviteter for børn.
• 122.000 kr. mangler til projektet i Pakistan til katastrofeforebyggelse i landsbyer.
• 51.000 kr. mangler til projektet i Myanmar til at fremme sundheden blandt børn og mødre.
• 338.000 kr. mangler til projektet i Hviderusland til frivillige netværk og sociale aktiviteter for unge og ældre.
• 64.500 kr. mangler til projektet i Togo til at fremme familiers sundhed.
Send en mail til aia@rodekors.dk

Røde Kors Sundhedsklinikkerne
Lokalafdelingerne har indtil videre doneret 769.000 kr., budget er 1.5 mill.

Add. 9 – bestyrelsen besluttede at støtte projektet i :
Palæstina med kr. 129.000, Myanmar med kr. 51.000 og Sundhedsklinikkerne med 100.000 kr.

10 Gavekort til flygtninge

Giv gavekort til flygtninge
Gør hverdagen og velkomsten lidt nemmere for nyankomne flygtninge.
MATHILDE RISVIG 26 OKTOBER 2015
Vi ved, at en god velkomst og et godt netværk med danskere sikrer den bedste integration.
Derfor har vi også lanceret Venner viser vej, hvor ca 3000 nye frivillige vil gøre en forskel for flygtninge.
Nogle gange hjælper det også med lidt tøj eller møbler, hvis man lige er flyttet ind et nyt sted.
Mange flygtninge har kun det tøj, de står og går i og møbler har de sjældent.
Vi har i en del år haft et gavekort, som Røde Kors-butikkerne kan udstede lokalt.
Hvis I har lyst til at gøre lidt ekstra for de flygtninge I modtager, så passer det som fod i hose.
De afdelinger, der har lyst, kan udstede et gavekort på kroner 500 til en lokal Røde Kors-butik, hvor nyankomne flygtninge kan indkøbe tøj eller udstyr til deres nye hjem.
Hvis I ikke har en Røde Kors-butik i jeres afdeling, så må I lave en aftale med nabo-afdelingen.
VEJLEDNING
Læs denne Vejledning til gavekort
I køber gavekortene i landskontorets ekspedition.
Varenummer 35 032.
Pris: 33 kr. for 10 stk.
Gavekortene er nummererede, og numrene står på fakturaen.
Tlf. 3525 9200.
Venlig hilsen
Anne Bregendahl Laursen
Kommunikationskonsulent/Kommunikation og Fortaler anbla@rodekors.dk / 35259263 / 26298453
Add. 10.- sagen udsættes til møde i foråret- ES undersøger om vi selv kan beslutte vedr. gavekortets beløb

11. Udvidelse/ombygning af butikken i Kværndrup
Aftale med udlejer er skrevet og mangler kun underskrift.
Jørgen og jeg nedtager væggen ind mod det nye rum i weekenden den 5-6 dec.
Der skal laves rørarbejde og muligvis opsættes en radiator mere.
Der skal opsættes lysarmaturer i loftet i det nye rum. Opsætning af en mindre skillevæg, så der kan indrettes et strygerum over for personalerummet.
Der skal indkøbes det nødvendige butiksmateriale, vægskinner, hylder mm
Vægge og loft skal males. Der kan ikke udregnes budget, før tilbud er modtaget tilbud fra håndværkere. Men vi vil altid sikre os at tilbuddene er rimelige, og vi fører kontrol med udførelsen.
Det indstilles, at Bestyrelsen giver tilladelse til, at arbejdet kan iværksættes.
Add. 11 bestyrelsen gav tilladelse til at projektet kan gennemføres.

12. Dato og tid for næste møde – 07.12 kl. 16.00

13. Eventuelt
Add. 13 – ES undersøger om der betales gebyr for brug af døgnboksen i banken – Juleaften er annonceret i MP, opslag på institutioner og brugsens stor skærm, håber på artikel i MP

Rf. ES