08.17.15

Referat fra Bestyrelsesmøde den 17.08.15

Afbud fra Tom og

Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter
2. Drøftelse af regnskabet- oversigt udsendt af Paul den 01.08.15
3. Orientering fra Formand, Næstformand og andre
4. Orientering fra kontaktpersonerne
5. Medlemskab af Ringe Handelsstandsforening
(Notat fra møde – Karen og Tom)
Det har haft fordele – orientering om kommende tiltag og ”events”, åbningstider m.v. Med i gavekortordningen, (hvor vi vist var nævnt på bagsiden af kortet). Før den seneste lukkelov havde butikken kun lov til at have åbent på skæve tidspunkter (Open By night, juleshopper søndage, søndagsmarkeder, m.v.) fordi vi var med i en kollektiv aktivitet med tilladelse til Handelstandsforeningen. Nyder godt af ekstra folk tiltrukket til byen af events (Amin Jensen her lørdag, f.eks. eller Open By Night). Lov til at have bod på torvet ved disse arrangementer. Solidaritet med andre butikker.
MEN ca. 9000 kr om året er en stor udgift for butikken i forhold til indtjening og velgørenhedsformålet. Derfor bør medlemskabet opsiges (hvem kan gøre det??). Butikken vil fortsat følge foreningens åbningstider og aktiviteter, så godt muligt ud fra orientering i lokalpressen, m.v.. Dog indtil videre udvides lørdags åbningstider IKKE til kl. 14 – afventes. Vil ikke længere modtage gavekort.

6. Røde Kors butikkernes omsætning og fortjeneste-Butiksanalyse
Alle butikker er med på oversigten, de, der har størst omsætning og endnu vigtigere den største fortjeneste, er med på listen.

Afdeling Omsætning Fortjeneste
Hørsholm 6,7 mill 4,6 mill
Hovedstaden 9,0 mill 4,1 mill
Varde 2,4 mill 1.6 mill
Ullerslev 1,7 mill 1,3 mill
Fredericia 2,2 mill 1.1 mill
Aalborg 1,6 mill 1,1 mill
Fakse 1,4 mill 1,0 mill
Viborg 1,8 mill 948.000 kr.
Midtfyn 1.8 mill 918.000 kr.
Aarhus 2.0 mill 604.500 kr.
Odense 2.3 mill 393.000 kr.

(NB: i 2015 opgørelsen kommer butikken i Kværndrup med. Nogle af ovenanførte afdelinger har ikke udgifter til indsamling af tøj, altså ingen biludgifter)
Er det en idé, at hænge opslaget op i personalerummene og på Guldhøj?

7. Røde Kors Midtfyn ( Ringe afdelingen) startet i 1941 har 75 års fødselsdag i 2016.
Skal det fejres, i givet fald hvorledes, skal der evt. oprettes et jubilæums udvalg?

8. Mentor annonce i Ugeavisen Faaborg v/Torben

9. Ansøgning om orlov fra bestyrelsen.

Efter mange og lange overvejelser, er jeg kommet frem til at jeg er nødt til at bede bestyrelsen om orlov indtil den 1. januar 2016.
Som I ved, er jeg i gang med uddannelse og har her i foråret været syg i en længere periode med lungebetændelse.
Det gjorde, at jeg tænkte på, om jeg brændte mit lys i begge ender. Jeg er kommet til den konklusion, at jeg indtil min uddannelse er færdig, er nødt til at være “lidt god” ved mig selv.
Det gør mig oprigtig ked af det, men jeg håber at jeg efter 1. januar er tilbage i fin form igen.

10. Status på Røde Kors Indsamlingen v/Ellen
11. Status på Ældrelejren /ES med oplysninger fra Bente

12. Pkt fra sidste møde.
Henvendelse fra Brian Dybro
Forslag om afholdelse af juleaftenkomsammen for enlige med børn i huset
i hans hus på Odensevej 1 i Kværndrup.
Add. 7 – bestyrelsen besluttede, at der kan arbejdes videre med sagen. Brian tilbyder at være aktivitetsleder – Ellen tilbød at deltage i arbejdsgruppen.
13.

vi

13 Dato og tid for næste møde
kl. 19.00 den 17.09, 16.11 og
19.10 kl. 16.30 – aktivitetsleder møde kl. 18.00

14 Eventuelt