04.28.15 aktiledere

Resume fra Aktivitetsleder møde den 28. april 2015 kl. 18.00 på Guldhøj.
Afbud fra Jette Larsen, Marianne Heide og Bente Kristensen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsordenen / optagelse af nye punkter
Add. 1. Dagsorden godkendt
2. Aktivitetslederne orienterer om :
– det sidste halve års forløb
– forventninger til det kommende halve år / nye tiltag og idéer
og giver en kort oversigt over:
– hvad midlerne til frivillige er brugt til / tænkes anvendt til
Add. 2- 1. aktivitetslederne ( kontaktpersonerne)orienterede om de 23 eksisterende aktiviteter
-2 de der ønsker det fremsender budgetforslag til ES hurtigst muligt (evt. samarbejde med kontaktpersonen)
3. de fleste aktiviteter bruger personalemidlerne til bespisning ifm møder

3. evt. ønsker til udvikling/videre udvikling af aktivitetens fremtidige arbejde
add. 3- aktiviteterne fornyr sig langsomt men gradvist, så der var ingen konkrete forslag til drastiske ændringer i arbejdet

4. Evaluering af de kurser / årsmøder aktivitetslederne har deltaget i.
Add. 3 – Ellen deltog i årsmødet for genbrug og der havde været god stemning og udveksling af erfaringer indenfor området. De sociale aktiviteter har først årsmøde den 14.11

5. Eventuelt
Add. 5- ES påpegede, at aktiviteternes årsmøder, hvor der vælges medlemmer til aktivitets/butiksudvalgene, afholdes i løbet af januar måned, og at aktiviteternes rapporter om årets arbejde fremsendes til formanden inden eller omkring den 1 februar.
Årslev og Kværndrup butikkerne spørges, om mulighed for at der i en aftalt tid- eks. 2 måneder og i løbet af dagen ( måske hver anden dag) 1-2 timer kan servere kaffe/the til kunderne og samtidig iagttage, hvorvidt der er et socialt islæt heri.
Smid tøjet kampagnen kommer igen til foråret, her skal vi være bedre informerede og forberedte på det store arbejde det medfører. Bestyrelsen skal være inddraget i beslutningerne desangående.

Butikkerne fik forelagt et forslag om et personaleskab til opbevaring af de frivilliges tasker mm og de melder tilbage om de ønsker skabet.

Næste aktivitetsledermøde fastlagt til den 04.04.2016 kl. 18.00
Alle aktivitetsledere bedes indføre datoen i kalenderen, da det er meget vigtigt for afdelingsbestyrelsen og alle aktivitetsledere, at alle deltager i mødet.
Bestyrelsen ser frem til, at der ikke kommer afbud.

Ref. Egon