02.10.15

Referat fra Bestyrelsesmøde den 07.12.15

 

Til stede :  Inge Dalskov. Ellen Oreel, Torben Bach-Petersen, Tom Warren og Egon Schlosser

 

Dagsorden :

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

Add. 1. – Pkt om generalforsamling tages på dagsordenen som pkt. 10

 1. Drøftelse af regnskabet- oversigt udsendt

Add. 2.-  regnskabet drøftet og godkendt

 1. Orientering fra Formand, Næstformand og andre

Add. 3- ES orienterede om, at der havde været ført samtaler med 2 kandidater til bestyrelsen og at der den 15.12 kl. 10 er en ny samtale med kandidat.

Udvidelsen af butikken i Kværndrup er færdiggjort, og støvvæggen nedtages den 08.12 så mangler de beslutning om indretning og inventar. Selve åbningen af det tillagte areal fejres sammen med 1.års fødselsdagen den 30.01.16

EO orienterede om situationen vedrørende julearrangementet, ES tager kontakt til involverede parter hurtigst muligt for at beslutte videre i sagen.

 1. Orientering fra kontaktpersonerne

Add.4- TBP orienterede om, at der husstandsomdeles 500 foldere i Årslev området i forsøget på at få flere frivillige til møbel afdelingen

 1.  Nips

Bestyrelsen for Røde Kors Midtfyn besluttede, at Ringe og Kværndrup butikkerne tilbydes at indgå i sortering af nips i Årslev, f.eks. onsdage, da der er indkommet nyt nips om tirsdagen.

         Vi har drøftet om vi vil deltage i sortering af nips. Det ønsker vi ikke, fordi vi kan se nogle problemer i det. Det vi meget gerne vil, er at modtage nogle kasser med nips, som ikke på forhånd har været kigget i gennem af andre. Vi tror, det er den løsning, som vil være bedst i det lange løb og som også vil kunne praktiseres uden ret meget ekstra arbejde for de chauffører som henter.

         Add.5 – bestyrelsen vedtog, at Kværndrup butikken hver 14 dag kan modtage 2-3 kasser usorteret nips fra lageret i Årslev,(såfremt der er tilstrækkeligt nips på lageret)

        Ringe butikken kan hver anden onsdag sortere i nips lokalet i Årslev.

        Jørgen Dalskov og co. medtager nips genstandene til de respektive butikker og bringer overskydende nips til genbrugspladsen.

TBP arbejder med sagen vedrørende nips sorteringen i Årslev

 

 1. Reklame tilbud fra Ringe/Fritidscentret

fremsendt tidligere

Jeg fremsender hermed, lidt på skrift angående vores lokal arrangementer i God Form i ringe

Det drejer sig om1 stk. 60″ infoSkærme.

Skærmene kører med stillbilleder hver dag året rundt.

På skærmen vises navn, logo, tekst, billeder i farver og diverse grafiske effekter – Alt efter jeres ønske.

Skærmen kører med spots uden lyd og spottet hviler på skærmen i 20 sekunder ad gangen.

Spottet vil blive vist min.50 gange dagligt pr. skærm

Prisen er ekskl. moms, men inkl. grafisk opsætning, layout, rettelser og lignende. Dvs. at hvis du takker ja tak til tilbuddet går vi med det samme igang med at lave det grafiske spot til dig. Herefter sender vi et udkast af spottet med en ordrebekræftelse, og er i ikke tilfredse retter vi det selvfølgelig til!

Opstartstilbud: 12 Måneder: 1000,- 15.12.15 – 15.12.16) (da vi mangler at lukke de sidste tre huller, med brancher der ikke er repræsenteret endnu)

Der er naturligvis tale om et engangsbeløb der dækker hele perioden. Ligeledes er det en engangsperiode og i vil altså automatisk blive afmeldt.

Med Venlig Hilsen Jan Hollaender, Hvl-Gruppen, 3325 3540 www.HVL-Gruppen.dk

add. 6- bestyrelsen besluttede at takke nej til tilbuddet. ES meddeler dette til HVL-gruppen

 

 1. Smid tøjet 1016

       Add. 7- ES opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at deltage i mødet og at butikslederne     og butiksudvalgene også opfordres til deltagelse, ligeledes at Jørgen Dalskov opfordres til at deltage, så vi i fællesskab kan forberede os på projektet.

        Der indrapporteres til ID hvor mange der deltager, og evt. kan alle køre med i bussen.

 

  

 1. Samarbejdsaftale med Montagen og Midtpunkt

Add. 8- der er nu indgået aftaler med de 2 institutioner og annoncering efter nye frivillige starter først i det nye år

 

 1. Annoncer til MP i foråret

Add. 9- Det aftaltes at :

Uge 51- annonces med julehilsen, uge 2 annonceres vedrørende 1.års fødselsdag af butikken i   Kværndrup og indvielse af det tillagte areal.

Uge 4 annonceres efter nye frivillige til cafeen på Midtpunkt i Ringe.

Der tilkøbes en ekstra annonce for at søge nye frivillige til cafeen på Montagen ( TBP og ES arbejder med sagen)

Uge 6 annonces vedr. generalforsamlingen den 25.02.16

ID meddeler hvornår der skal annonceres vedrørende 1.hjælps kurser og samaritter

   

 1. Generalforsamlingen den 25.02.16

 Add. 10 – mødet starter med et oplæg om Projektet for 105 gymnasie piger i Malawi.

 På valg er ES og ID der begge opstiller. ES indsender notits til avisen om  generalforsamlingen. I annoncen skal det anføres, at bestyrelsens beretning kan læses på hjemmesiden.

Ellers følges dagsordenen for generalforsamlinger.

Den skriftlige beretning fremlægges på generalforsamling og formanden påpeger de væsentligste områder, hvorefter der er mulighed for uddybende spørgsmål.

 

 1. Dato og tid for næste møde – mandag 08.02.16 kl. 19.00

 

 1. Eventuelt

Add. 13 – EO fortalte, at hun ikke havde adgang til MitRodeKors. ES kontakter Landskontoret    herom

 

Ref. ES