3.11.10

 

Referat fra Bestyrelsesmøde i Røde Kors Midtfyn den 03.11.10

Tilstede var:
Fra bestyrelsen : Ulla, Inge, Kim, Hans, Erik, Majbritt og Egon
andre : Anna, Rigmor, Jens, Jette, Karen
afbud : kvindenetværket Faaborg

Dagsorden:

1.Godkendelse af referat fra sidste møde
ad. 1 – godkendt
2.Godkendelse af dagsorden / optagelse af nye punkter
add. 2 godkendt
3.Økonomi v/ kasseren
add. 3 Erik gennemgik driftregnskabet
4.Orientering v/ Aktivitetslederne, formand, næstformand, andre
add. 4 –
-Nørklerne. Anna berettede, at det gik fint hos Nørklerne, ny aktivitetsleder efter jan 2011.
-Besøgstjenesten. Jette fortalte at vi nu har 18 besøgsvenner, som alle er i faste besøg
-Årslev butik. Rigmor fortalte, at de nu er 4 i butiksudvalget, og at hun foreløbig er kontakt person til bestyrelsen, butíkken kører fint. Der indkommer pænt med møbler og nips
-Møbeltjenesten. Jens kunne meddele, at der nu er 3 snedkere + 3 frivillige, der bemander lageret tirsdag og torsdage, så butikken betjenes disse dage. Der er godt bemandet til transport af møbler m.v.
– Butik Ringe. Karen kunne fortælle, at det går fint i butikken

ES :
-Takkede Anna for et stort arbejde gennem mange år, og udtalte forståelse for, at Anna ønsker at stoppe som aktivitetsleder medens aktiviteten er på højeste gear.
-Bemærkede, at der foregår et godt arbejde i besøgstjenesten, og at der er fint styr på tilgangen af nye besøgsvenner. I løbet af et år er vi gået fra én besøgsven til 18, godt gået
-Karen og Kirsten som er ansvarlige for sortering af tøj, aftaler hvorledes sortering af nips kan arrangeres fremopver, så begge butikker deltager.

-Præsienten for Dansk Røde Kors har inviteret ES til at være med i en arbejdsgruppe der skal udarbejde ”Ny Strategi for Dansk Røde Kors”. Ugentlige arbejdsdage til og med jan.2011 – derefter information til afdelingerne
-Referede fra Kredsmødet som var forløbet rigtigt godt, ref. Er tidligere udsendt
– foreslog butikkerne at se nærmere på centralt forsllag om nye lasseapperater og kort terminaler
– fortalte om 20 timers frivillig jobs for studerende – Midtfyn har 4 tilbud
– tilbud om køb af julegaver hos DRK
– De tilbud hos Radio 2000 som Midtfyn havde benyttet sig af
-Hjemmeside vil nu hurtigst muligt blive opdateret, Kim tilbød at deltage i arbejdet
– opsat ny varmepumpe i sorteringslokalet i Årslev

5.Nyt lokale til sortering af nips.
Add. 5 – der er på Stationsvej 69 lejet et lokale på ca. 80 kv.m for 7000 kr/år
6.Venskabsprogrammer.
Add. 6 – Det besluttedes at støtte 2 programmer, et i Laos og et Cambodja med 10.000 kr til hver, hvilket vil udløse 90.000 kr til hvert af projekterne fra Danida
7.Julepakker.
Add. 7 – Sundhedsafdelingen har fundet 22 familier, som de anbefaler til julepakke, det blev godkendt
8.Vågetjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune
add.8 – Bestyrelsen besluttede, at vi starter vågetjenesten. ES arbejder med at få ny aktivitetsleder sat ind i forholdene, der er aftale møde den 15.11.10
9.Kvindenetværket Faaborg
-add. 9 – Der er aftalt møde den 15.11 ( og nu opgså den 22.11) for at få de sidste aftaler på plads. Ny folder er udarbejdet ligeledes en flyer. Forventer at netværket starter hurtigt muligt-men som altid er der opgaver, der skal løses før end start kan iværksættes.
Bestyrelsen godkendte udkast til folder, med den tilføjelse, at der på folderen skal indføjes, at det kører i Røde Kors Midtfyn regi.
10.Trailer til møbeltjenesten v/Jens
add. 10 – Jens skitserede anvendelsen af en trailer til brug i tjenesten, det besluttedes, at vi afventer og ser, om behovet kan dækkes på anden måde
11.Messe i Årslev d. 18-19 sept.
Add. 11 – placeringen af de frivillige foreninger var uheldigt, de skulle have været i den store hal sammen med virksomhederne, skal vi deltage en anden gang, bør dette ændres.
12.Nytårs kuren i Ringehallerne – for nye tilflyttere ( og andre)
add. 12- Røde Kors Midtfyn deltager som tidligere. CD programmet skal dig revideres inden den 29.01 fra kl. 11-17, der skal opstilles ca. kl. 09.00. Kuren er i Ringe Hallerne.
Alle aktiviteter er velkomne til at deltage, der skal gives besked om deltagelse, i god tid, så der kan bestilles bespisning
13.Fastlægge næste møde
add. 13 – næste møde afholdes den 10.02.11 kl. 19.00
Vi beder om tilmelding i god tid, da der denne aften bliver bestilt bespisning.
Generalforsamling fastsat til den 30.03.2011 kl 19.30 (Regionskonsulent Hanne Anderson har givet tilsagn om at medvirke.)
14.Evt.
add. 14 – ingen punkter