04.24

Referat fra Bestyrelsesmøde den 24 april kl. 16.30

Afbud Bodil og Janne

 

Dagsorden :

  1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter

Add. 1- godkendt-tilføjet pkt 6 B

  1. Gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde

–      Invitation til at besigtige Årslev butikken, sortering og møbelafdeling

Add-Gennemført

–      Gave Regulativet blev drøftet og enkelte poster blev tilrettet, så beløbene bliver mere tidssvarende) .   (medsendt )

Add.- godkendt                                                                                                                                

  1. Gennemgang af regnskabet for marts

add.3- regnskab drøftet og godkendt

  1. Drøftelse og godkendelse af Misbrugs papir (medsendt)

Add. 4- godkendt

  1. Møbelafd. Lagerplads

Add. 5- vi mangler lagerplads til møbler, flere alternative muligheder drøftes med udlejer

  1. Introduktionskursus til Røde Kors afholdes i lokalet påGuldhøj.

Hvorledes får vi nye frivillige til at deltage. – (tekst Frivillig aftalen?)

Add. 6- det drøftedes hvorledes vi bedst får flest mulige frivillige til at deltage i kurserne, men en endelig løsning kom vi ikke frem til. Pr-Kommunikations gruppen arbejder videre med et oplæg

6B : Skal vi ansøge om at få andre lokaler?

Add. 6B-sagen drøftedes, og det aftaltes at ES fremsender ønsker til Kommunen ang. Nye lokaler, som skal være i stueplan, der må ikke være trappe, rummene skal være til Røde Kors brug, ikke deles med andre, lokalet skal have mindst samme størrelse som nuværende, og depotrummene til Samaritter og Nørklere skal være min. 2×20 kv.m

  1. Orientering fra Formand, Næstformand og andre bestyrelsesmedlemmer

Add. 7. ES havde fremsendt skriftlig orientering, ID orienterede om planlagte 1. hjælps kurser for Årslev butikken, som skal følges op pga misforståelse om tidspunkter.

  1. Orientering fra kontaktpersonerne

Add. 8-Vi afventede aktivitetsledernes udmeldinger på det efterfølgende møde

  1. Dato og tid for næste møde

Bestyrelsesmøde 15 maj kl. 19.00 (Formandsmøde på Ærø 12.00-18.50)

Kan mødet flyttes til den 16.05 eller ???)

Add. 9- Det blev vedtaget at mødet gennemføres tirsdag den 16.05 kl. 19.00

  1. Eventuelt

Add. 10- ingen sager til drøftelse

 

Ref. ES