Kommunekredssamarbejde

 

Kommunekredssamarbejde

I kommuner med to eller flere afdelinger af Røde Kors udgør disse en kommunekreds. Afdelingerne kan henlægge aktiviteter til kommunekredsen, der kan finansieres med bidrag fra de deltagende afdelinger. I Faaborg-Midtfyn kommune består kredsen af afdelingerne i Broby, Faaborg og Midtfyn.

 

Formål og opgaver for afdelingen

En afdeling skal, med udgangspunkt i lokale behov og inden for afdelingens område, arbejde for at gennemføre Røde Kors’ formål og opgaver. Såfremt afdelingen skønner ikke at have den fornødne kapacitet til at udføre en bestemt opgave, kan afdelingen samarbejde med andre afdelinger i kommunekredsen eller på tværs af kommunegrænser om opgavens udvikling og varetagelse.

I kommunekredsen i Faaborg-Midtfyn kommune samarbejder vi på den måde, at formændene på møder drøfter fælles opgaver, mulighed for fælles fremstød i venskabsprojekterne i udlandet eller f.eks. opgaven med at finde nye frivillige, især til butikker og nye projekter.

Formand for kommunekredsen er Egon Schlosser tlf. 4016 3232