Internationale aktiviteter

 

Det Internationale arbejde er en del af Røde Kors Midtfyns sociale programmer.

 

Venskabsprojekt i Malawi

Malawi ligger i det sydlige Afrika med grænser til Mozambique, Zambia og Tanzania. Landets areal er 118.484 km2 hvoraf godt 20 % udgør Malawisøen.
Landet er ca. 3 gange så stort som Danmark med 14 millioner indbyggere, hvoraf over 70 % lever under fattigdomsgrænsen (1 US dollar per dag).
Malawi er et af de 10 fattigste lande i verden, hvor 80 % af befolkningen lever af subsistenslandbrug – dvs. de dyrker majs og enkelte andre afgrøder til husbehov.
De mest sårbare i Malawi er de ca. 1 million forældreløse børn, der har mistet én eller begge forældre pga. AIDS og andre sygdomme.
Sundheds- og uddannelsessituationen for børnene i Malawi er kritisk:
– 13 % af befolkningen er hiv smittet
– Teenage graviditeter udgør 25% af alle graviditeter og 20% af mødre dødeligheden
– 10% af pigerne går i gymnasiet mod 20% drenge
– 1 ud af 3 børn er fejlernærede, og opnår derfor ikke optimal vækst og læring i skolen

Røde Kors støtter forbedringer af sundhedsforholdene i de fattigste landsbyer og giver særligt sårbare børn mulighed for at gå i skole.
Det gør vi ved at styrke Røde Kors afdelingerne i Malawi, så de kan igangsætte aktiviteter til gavn for de mest sårbare i deres lokalmiljø.

Røde Kors Odense, Midtfyn og Svendborg støtter i fællesskab en sommerlejr for unge kvinder fra 7 forskellige skoler i lokalområdet.

 

Venskabsprojekt i Kenya

Som er en del af et større projekt ved navn ’Urban Resilience Project’, som Kenyansk Røde Kors har startet for at gøre det mere sikkert at bo i slumområdet Mukuru, med  fokus på at forbedre sikkerheden mere generelt for unge mænd.

Målgruppe
Projektet fokuserer på unge og specielt unge mænd i alderen 15 til 25 år. De er særligt sårbare, fordi de tit ikke ved, hvordan de skal håndtere de problemer, de møder i dagligdagen.

De har ikke fået nogen uddannelse, og på grund af den høje arbejdsløshed har de intet job, og det skaber problemer. Der er mange negative opfattelser af unge mænd i slumkvartererne, og de har begrænsede muligheder for at ændre på deres roller i samfundet. Projektet vil arbejde på at ændre dette.

Aktiviteterne handler blandt andet om:
– At kortlægge initiativer, som kan støtte unge mænd med mentale problemer eller problemer med seksuel og reproduktiv sundhed.
– Give økonomisk støtte til at nye initiativer, der fokuserer på at hjælpe unge mænd.
– Støtte eksisterende grupper, hvor udsatte og sårbare kan dele deres erfaringer.