Internationale aktiviteter

 

Det Internationale arbejde er en del af Røde Kors Midtfyns sociale programmer.

 

Venskabsprojekt i Malawi

Malawi ligger i det sydlige Afrika med grænser til Mozambique, Zambia og Tanzania. Landets areal er 118.484 km2 hvoraf godt 20 % udgør Malawisøen.
Landet er ca. 3 gange så stort som Danmark med 14 millioner indbyggere, hvoraf over 70 % lever under fattigdomsgrænsen (1 US dollar per dag).
Malawi er et af de 10 fattigste lande i verden, hvor 80 % af befolkningen lever af subsistenslandbrug – dvs. de dyrker majs og enkelte andre afgrøder til husbehov.
De mest sårbare i Malawi er de ca. 1 million forældreløse børn, der har mistet én eller begge forældre pga. AIDS og andre sygdomme.
Sundheds- og uddannelsessituationen for børnene i Malawi er kritisk:
– 13 % af befolkningen er hiv smittet
– Teenage graviditeter udgør 25% af alle graviditeter og 20% af mødre dødeligheden
– 10% af pigerne går i gymnasiet mod 20% drenge
– 1 ud af 3 børn er fejlernærede, og opnår derfor ikke optimal vækst og læring i skolen

Røde Kors støtter forbedringer af sundhedsforholdene i de fattigste landsbyer og giver særligt sårbare børn mulighed for at gå i skole.
Det gør vi ved at styrke Røde Kors afdelingerne i Malawi, så de kan igangsætte aktiviteter til gavn for de mest sårbare i deres lokalmiljø.

Røde Kors Odense, Midtfyn og Svendborg støtter i fællesskab en sommerlejr for unge kvinder fra 7 forskellige skoler i lokalområdet.

 

Venskabsprojekt i Kenya

Som er en del af et større projekt ved navn ’Urban Resilience Project’, som Kenyansk Røde Kors har startet for at gøre det mere sikkert at bo i slumområdet Mukuru, med  fokus på at forbedre sikkerheden mere generelt for unge mænd.

Målgruppe
Projektet fokuserer på unge og specielt unge mænd i alderen 15 til 25 år. De er særligt sårbare, fordi de tit ikke ved, hvordan de skal håndtere de problemer, de møder i dagligdagen.

De har ikke fået nogen uddannelse, og på grund af den høje arbejdsløshed har de intet job, og det skaber problemer. Der er mange negative opfattelser af unge mænd i slumkvartererne, og de har begrænsede muligheder for at ændre på deres roller i samfundet. Projektet vil arbejde på at ændre dette.

Aktiviteterne handler blandt andet om:
– At kortlægge initiativer, som kan støtte unge mænd med mentale problemer eller problemer med seksuel og reproduktiv sundhed.
– Give økonomisk støtte til at nye initiativer, der fokuserer på at hjælpe unge mænd.
– Støtte eksisterende grupper, hvor udsatte og sårbare kan dele deres erfaringer.

 

Venskabsprojekt i Ukraine

Konflikten mellem lokale styrker og pro-russiske demonstranter og det ukrainske militær har gjort, at mange mennesker flygtede – nogle til nabolandene, mens 1,5 millioner er internt fordrevne, og nu lever som flygtninge inden for landets grænser i Ukraine.

Mange har ikke noget socialt netværk og bliver udsat for diskrimination – særligt i de små landsbysamfund, som har taget imod de mange internt fordrevne. Flygtningene er flyttet ind hos familier eller venner eller bor til lejre, men dagligdagen er præget af konflikter mellem forskellige grupper.

De fleste internt fordrevne lider desuden af psykosociale traumer, som stammer fra konflikten og flugten fra kampene. Omkring 32 % af de internt fordrevne lider af posttraumatisk stress

Projektet skal styrke værtsbyer og internt fordrevne med fokus på social sammenhængskraft og psykisk velbefindende. Det handler konkret om at lave bedre aktiviteter for udsatte grupper, advokere for deres rettigheder og styrke kapaciteten hos Ukrainsk Røde Kors.

15 lokale afdelinger støttes i at rekruttere og lede frivillige samt lave aktiviteter, som skaber engagement. Målet er at rekruttere og træne 900 nye frivillige, mens både lokale og frivillige ledere skal deltage i videns- og erfaringsudveksling med andre Røde Kors afdelinger.

Målgruppe
Projektet fokuserer på de mennesker, som er blevet påvirket af konflikten i Østukraine. Det gælder både de internt fordrevne og mennesker, som er vendt tilbage fra militærtjeneste eller er sårede efter krigen og til sidst forskellige sårbare grupper i de landsbyer, som flygtningene kommer til. Projektet forventes at nå ud til omkring 70.000 mennesker, som befinder sig i seks regioner på tværs af landet.