Integrationsnetværk for flygtninge

Integrationsnetværk for flygtninge

Røde Kors Midtfyn deltager i ”Integrationsnetværket”. Det er et udvalg nedsat af Faaborg-Midtfyn Kommune. Deltagerne er dels kommunens medarbejdere inden for integrationsarbejdet, dels repræsentanter for de organisationer, der på frivillig basis arbejder med at hjælpe kommunens flygtninge. Her er der mulighed for, at de frivillige kan blive orienteret om kommunens arbejde; herunder ny lovgivning og status for antal flygtninge, og hvor de befinder sig i integrationsprocessen.

De frivillige har mulighed for at fortælle kommunen om hvilke ”knuder”, de er stødt på i deres praktiske arbejde med flygtningene.

Der er god en debat, der gør møderne gensidigt meget informative.

Mødeaktiviteten er 4 møder/år.

RKM´s deltager er : Egon tlf. 4016 3232