Gå-med-tjenesten

Gå-Med-Tjenesten

Er et supplement til og ikke erstatning for eksisterende ordninger som vågetjeneste
og besøgsvenner fra Røde Kors

Tilbyder beboere på Tingager Plejehjem følgeskab til læge- sygehus- og biblioteksbesøg, spadsereture og indkøbsture, det er løsning af opgaver af samme karakter, som en pårørende kunne være behjælpelig med.
Derved modvirkes ensomhed og social isolation for de beboere, der pga. af usikkerhed ikke kan gå ud alene.

Følger Røde Kors Principperne, og tager derfor aldrig initiativ til religiøse handlinger eller ritualer.

Erstatter aldrig Tingagers Plejehjems tilbud og forpligtigelser i forbindelse med løsning af de sociale og plejefaglige opgaver.

Opgaveløsningen er afhængig af, at en Røde Kors frivillig kan påtage sig opgaven.

Personalet på Tingager Plejehjem varetager den faglige vurdering af hvilke beboere, der vil
kunne ledsages af en frivillig, og hvilke, der skal ledsages af uddannet personale.

Aktivitetsleder
Anne-Grethe Pedersen
tlf. 62 62 29 59
mail: cape@5750.dk