Følgegruppe for frivillige sociale arbejde

Følgegruppe for frivillige sociale arbejde

Røde Kors Midtfyn er medlem af denne gruppe.

Følgegruppen er etableret af kommunen for at sikre en tæt dialog mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og de frivillige sociale foreninger i implementering af strategien: Sammen om det frivillige sociale arbejde i perioden 2018-2 herunder:

  • Være idémagere og katalysatorer i forhold til nye tiltag
  • Optræde som ambassadører på tværs af de frivillige sociale foreninger og kommune
  • Indgå i dialog og sparring med Faaborg-Midtfyn Kommune omkring udvikling af det frivillige sociale område
  • Være høringspart ved nye kommunale tiltag omhandlende det frivillig-sociale område

RKM´s deltager er : Egon