Førstehjælpskurser

Vi tilbyder følgende førstehjælpskurser

Med udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov sammensættes et kursus indeholdende demoduler/emner, som er relevante for virksomheden.

Førstehjælpskurser:

 

Genoplivning ved hjertestop (HLR/AED) – 4 timer:

+  Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
+  Genoplivning med hjertestarter. (AED)
+  Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader.


Førstehjælp minimum - 6 timer:
+  Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
+  Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader.


Førstehjælp minimum - 6 timer:
+ Førstehjælp ved tilskadekomst.
+  Førstehjælp ved sygdom.


Førstehjælp - 12 timer:
+ Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
+ Genoplivning med hjertestarter. (AED)
+ Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader.
+ Førstehjælp ved sygdom.


Færdselrelateret Førstehjælp - 8 timer:
+ Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
+ Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader i trafikken.

 

Vil du vide mere om tilmelding?

Kontakt: Kursusinstruktør Inge Dalskov

Tlf. 6267 1643 / 2166 6143 - Mail: samaritterne2001@yahoo.dk

Priser på førstehjælpskurser:

 

 

 

 4 t Hjerte/Lunge redning + AED- Hjertestarter kursus:

kr. 450,00


8 t Færdsels/kørekort kursus:

kr.  750,00


7 t Førstehjælps kursus:

kr. 550,00 


12 t Førstehjælps kursus:

kr. 775,00


4 t førstehjælp til voksne med ansvar for børn:

kr. 450,00