Café Kværndrup

Café Kværndrup.

Odensevej 26 i Kværndrup. (Vi bruger Montagens lokaler.)

Åbent hver anden onsdag kl 16-20. 

Caféen er et samlings- og fristed for alle borgere i lokalsamfundet. Her kan man komme, som man er, og hygge med spil eller dyrke interessefællesskaber. Som bruger har man indflydelse på, hvilke aktiviteter, der skal være i caféen, eks. grillaften, debataften, håndarbejde- eller brætspilsaften. Der er også mulighed for at arrangere underholdning, som alle kan være med til at bestemme.

I caféen kan man købe mad og drikke til overkommelige priser også her kan man være med til at bestemme, hvad caféen skal byde på.

Målet er, at caféen skal fungere som et helle og et fristed i hverdagen uanset, hvem man er.

De frivillige i caféen har tavshedspligt og bærer legitimationskort med billede. Med jævne mellemrum vil bliver der holdt idé og evalueringsmøder for frivillige og brugere, hvor man finder på nye aktiviteter og evaluerer på de igangværende.

Aktivitetsleder : Mette Nielsen tlf. 6012 4684 mail: mettenini@gmail.com