Bliv medlem

Dit medlemskab er med til at sikre:
+ At Røde Kors kan rykke ud, når katastrofen rammer et sted i verden.
+ At der kan sættes ind med genopbygningsprogrammer efter katastrofen.
+ At der kan iværksættes udviklingsprogrammer og sygdomsbekæmpelse i den 3. verden.
+ At frivillige i dit lokalområde kan yde hjælp, hvor ensomhed og nød presser sig på.
Et medlemskab i Røde Kors koster:
140 kr. (personligt medlemsskab)
210 kr. (husstandsmedlemskab)
Alle medlemmer modtager Røde Kors bladet. Her kan du læse om Røde Kors' arbejde i ind- og udland.
Henvendelse til:
Torben Bach-Petersen telefon: 6590 1133
Eller
Egon Schlosser telefon: 4016 3232 mail egonschlosser@live.dk