Besøgstjenesten

 

Giv omsorg til ensomme – Bliv Besøgsven!

Besøgstjenesten:

Besøgstjenesten er et tilbud til de medborgere, der af den ene eller anden grund savner kontakt med andre. Årsager til ensomhed kan være mange – f.eks. sygdom eller handicap – og for den, der føler sig ene og uden kontakt med omverdenen, kan livet forekomme trist og uden lyspunkter. Det er i denne situation, en besøgsven kan være til glæde og gavn.

Besøgsvenner:

Er frivillige, der er med til at bryde ensomheden hos et andet menneske.

En frivillig besøgsven erstatter ikke hjemmeplejen og udfører ikke praktiske opgaver i hjemmet.

Besøgsvennen kommer som en personlig ven, der har overskud til at snakke, lytte, læse højt, gå tur osv. hos besøgsmodtageren – et par timer – en gang om ugen eller hver 14. dag.

Har du lyst og overskud til at bruge lidt tid sammen med én, der trænger til det?

Så kontakt
Besøgsleder
Mette Bækgaard
Telefon: 5373 7502
Mail: mettenurse@hotmail.com