Succes med Røde Kors butik i Gislev

Succes med Røde Kors butik i Gislev

Den 08.april for 2 år siden åbnede butikken i Gislev, vi kan konstatere, at det på alle måder er blevet en succes.

Arbejdet med at etablere butikken startede med, at der blev indledt et fint samarbejde med Lokalrådet i Gislev, udlejer af huset og Røde Kors Midtfyn.

Efter at vi i fællesskab havde set på mulighederne beslutte vi, at såfremt det kunne aftales, at vi kunne bygge et udhus i forbindelse med huset, og at der blev etableret en rampe til hovedindgangen, så gangbesværede og kørestolsbrugere kunne få adgang til butikken, så ville vi indgå et lejemål med henblik på at indrette en genbrugsbutik.

Næste skridt var at annoncere efter frivillige, der ville indgå i driften af butikken. Det lykkedes, ret hurtigt meldte der sig frivilige nok til, at butikken kunne starte.

For nuværende er der 35 frivillige, der står for butiksdriften, der ledes af en butiksleder og et butiksudvalg. De frivillige er 31 kvinder, men i Gislev er der også 4 mænd, der indgår i det daglige arbejde. Dog mest med specielle arbejdsområder.

Hvorfor kan vi sige, at butikken er blevet en succes.

Ganske enkelt fordi det står helt klart, at de frivillige trives i butikken, med de opgaver som er delt ud til alle frivillige. Butikken er hovedsageligt ”selvforsynende” med varer, det skal forstås således, at beboerne i Gislev og omegn donorer en stor del af de varer, der sælges i butikken, det er helt specielt. Omsætningen har udviklet sig over årene, så Røde Kors Midtfyn er meget tilfredse hermed. Vi får også fortalt, at kunderne oplever at komme til en fin indrettet og passet butik, og at man i Gislev generelt er glade for at have en genbrugsbutik i lokalområdet.

På vegne af de frivillige.
Egon Schlosser