Girls Camp for 115 gymnasiepiger i Malawi

Girls Camp for 115 gymnasiepiger i Malawi

Med økonomisk støtte fra os og afdelingerne i Svendborg, Odense, Faaborg og Broby, har de unge piger  fra 7 forskellige skoler i området kunne få et Højskole lignende ophold.

Det takket være tre modne piger fra Svendborg og Odense afd. samt to fra Ungdommens Røde Kors, der i samarbejde har afholdt denne Girls Camp.

Formålet har været at hjælpe pigerne til at blive mere bevidste om deres eget selvværd, så de bliver bedre til selv at vælge livsform og til at bestemme over deres eget liv.

I Malawi bliver pigerne ofte gift meget unge. Kvinderne føder i gennemsnit 6,5 børn. Der er stor børnedødelighed. Mange unge piger udsættes for vold på deres ofte lange vej til skole eller efter vand.

Der undervises i mange forskellige spændende emner, lige fra ledelse, psykisk førstehjælp/medmenneskelig støtte til i syning af hygiejnebind, men også mange flere emner.

Det er vigtigt at de unge kvinder får hjælp til at vælge skole og læring til, så de evt. kan få en uddannelse og et arbejde og hermed blive mere selvstændige.

Aktiviteterne skal bidrage til at forbedre sundheden i de udvalgte sårbare landsbyer, særligt mindske dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder, nyfødte og mindre børn og forhindre smitsomme sygdomme i at spredes.

Det har været et spændende og inspirerende ophold for pigerne, så de kan vende tilbage til deres distrikter og være med til at få ringene i vandet til at brede sig. De frivillige deltagere fortæller også, at det har været et både spændende og lærerigt ophold for dem