Samaritterne

Samaritter

Samaritterne

Ringe Røde Kors Samaritter (RKS) startede i 1938.
Det var en togulykke på Ringe station, som fik nogle mennesker til at starte samaritterne op. Det blev under Nyborg-afdelingen. Først i 1941 kom Ringe-afdelingen op at stå og vi er i dag en del af den. Den blev senere omdannet til Røde Kors Midtfynsafdelingen, som består af Ringe, Ryslinge og Årslev, og er en del af Røde Kors.
Vi har vagter ved sport, koncerter, folkefester og andre steder, hvor der er behov for vores hjælp.
Vi mødes hver anden onsdag i lige uger i Røde Kors’ lokaler på Guldhøj i Ringe, hvor vi holder vores førstehjælp ved lige og har et godt socialt samvær.

Hvem er samaritterne?

Samaritterne er folk, der efter at have gennemgået et førstehjælpskursus, har fået interesse for at vedligeholde og udbygge deres førstehjælpsviden. Det er mennesker, der gerne vil yde en samfundsnyttig indsats, tage et ansvar, samt have en fritid med mange udfordringer. I forbindelse med arrangementer, hvor mennesker er til stede, ønsker mange lokale foreninger, organisationer og myndigheder, at der oprettes samarittervagt.
En samarittervagt kan variere meget i størrelse. Nogle gange er der kun få samaritter, der udgør en vagt i et par timer. Andre gange er det vagter, som strækker sig over hele weekenden, med mange samaritter.
Vi afholder også øvelser, hvor vi afprøver den uddannelse vi får. Det er ofte konkurrencer, hvor der er sminkede figuranter, som vi yder førstehjælp til.
Det er jo heller ikke kun på vagter vi kan bruge vores viden, men også på arbejdspladsen, i trafikken samt i hjemmet.

Uddannelse til samarit:

For at blive samarit skal man være fyldt 15 år, og som minimum have gennemgået et 6-7 eller 12 timers førstehjælpskursus.
Videreuddannelsen foregår i Skjern, sammen med andre fra Jylland eller Fyn:
Teamsamarit=4 weekender. Kursus i psykisk førstehjælp.
Teamleder=2 weekender.
Vagtleder=2 weekender.
Alle kurser afsluttes med en prøve, som man skal bestå. Hvert år skal man have repeteret kurserne, således at ens viden er i orden hele tiden. Du får ikke løn for dit arbejde. Vi er en humanitær organisation, der arbejder ud fra det frivillige princip.
Som samarit kan man få en fritid med mange udfordringer. Få ansvar. Få en hobby som både giver uddannelse og som engagerer. Få mulighed for at deltage i store øvelser. Opnå godt kammeratskab og blive medlem af en verdensomspændende organisation!

Er samaritterarbejdet lige dig, eller har du brug for yderligere informationer om arbejdet?
Har du/I brug for samaritter til et arrangement?
Kontakt: aktivitetsleder Inge Dalskov, Nygaardsvej 7, 5856 Ryslinge, Telefon: 6267 1643 efter klokken 17.00.