Referat fra generalforsamling 26.februar 2018

Referat fra Generalforsamling i Røde Kors Midtfyn d. 26. februar 2018

Indlæg om besøg hos Røde Kors´ venskabsprojekt i Liberia v/ Liv Hellesen

Dagsorden for Generalforsamlingen

1. Valg af dirigent:
add. 1 – Torben Bach-Petersen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden:
add. 2 – beretning fremlagt og godkendt (kan ses på afdelingens hjemmeside).

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
Add. 3 – regnskab gennemgået og godkendt.

4. Afdelingens fremtidige virksomhed v/formanden:
Add. 4 – Med de mange aktiviteter som afdelingen har, så er det vigtigste arbejde først og fremmest at bestyrelsen understøtter aktivitetslederne og aktiviteterne. Som afdeling er vi forpligtet til at søge at dække alle de behov, der måtte være blandt borgerne i lokalområdet. Såfremt vi får henvendelser i sådanne sager, vil vi selvsagt se på og vurdere ift. Røde Kors-vurderingen, om det er noget, vi skal gå ind i. Men vi vil være opmærksomme på, at vi har flere tids- og arbejdskrævende store aktiviteter/projekter, som beskrevet i årsberetningen. Der skal være kræfter og kompetencer til at indgå i nye krævende aktiviteter.

5. Behandling af indkomne forslag:
Add. 5 – Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand:
add. 6 –
Egon Schlosser blev valgt som formand for en 2. års periode.

Valg til bestyrelsen:
Inge Dalskov, Pia Kock Jørgensen, Line Gessø Hansen og Jens Elmgreen blev alle valgt for en 2. års periode

Valg af suppleanter:
Ingen kandidater

Valg af revisor:
Bestyrelsen indstiller Korsgaard Revisorer A/S i Ringe til genvalg.
Korsgaard Revision blev valgt.

8. Eventuelt:
Add. 8- ingen punkter.

Ref.
Egon Schlosser