Internationale aktiviteter

 

Det Internationale arbejde er en del af Røde Kors Midtfyns sociale programmer.

Sundheds- og katastrofeforebyggelsesprojekt i Cambodja:

Befolkningen står overfor en række sundhedsmæssige problemer og infektiøse sygdomme som tuberkulose, malaria, kolera, gul feber og hiv/aids florerer i landet.
Cambodja har den højeste hyppighed af hiv/aids i Asien.
Sammen med Cambodjansk Røde Kors har Røde Kors i Danmark startet et sundhedsprogram :
– Forbedring af fødevaresituationen i landsbyerne
– Sygdomsforebyggelse
– Sikring af rent vand og forbedring af sanitære forhold i landsbyerne
– Forebyggelse af katastrofer

Sundhedsprojekt i Togo:
Togo ligger i Vestafrika med kystlinie til Guinea-bugten.

Befolkningen i Region des Plateaux mangler adgang til rent drikkevand.
De væsentligste sundhedsproblemer i Togo er diarré, malaria, fejl- og underernæring – blandt andet på grund af manglende viden om rigtigt sammensat kost.

Projektets aktiviteter går derfor i høj grad ud på at højne sundheden via uddannelse og ved at sikre adgangen til rent drikkevand, gennemføre vaccinationsprogrammer mod en række sygdomme, bygge latriner og hjælpe med til, at så mange børn som muligt får mulighed for at komme i skole.

Venskabsprojekt i Malawi:
Malawi ligger i det sydlige Afrika med grænser til Mozambique, Zambia og Tanzania. Landets areal er 118.484 km2 hvoraf godt 20 % udgør Malawisøen.
Landet er ca. 3 gange så stort som Danmark med 14 millioner indbyggere, hvoraf over 70 % lever under fattigdomsgrænsen (1 US dollar per dag).
Malawi er et af de 10 fattigste lande i verden, hvor 80 % af befolkningen lever af subsistenslandbrug – dvs. de dyrker majs og enkelte andre afgrøder til husbehov.
De mest sårbare i Malawi er de ca. 1 million forældreløse børn, der har mistet én eller begge forældre pga. AIDS og andre sygdomme.
Sundheds- og uddannelsessituationen for børnene i Malawi er kritisk:
-13 % af befolkningen er hiv smittet
-Teenage graviditeter udgør 25% af alle graviditeter og 20% af mødre dødeligheden
-10% af pigerne går i gymnasiet mod 20% drenge
-1 ud af 3 børn er fejlernærede, og opnår derfor ikke optimal vækst og læring i skolen

Røde Kors støtter forbedringer af sundhedsforholdene i de fattigste landsbyer og giver særligt sårbare børn mulighed for at gå i skole.
Det gør vi ved at styrke Røde Kors afdelingerne i Malawi, så de kan igangsætte aktiviteter til gavn for de mest sårbare i deres lokalmiljø.

Røde Kors Odense, Midtfyn og Svendborg støtter i fællesskab en sommerlejr for unge kvinder fra 7 forskellige skoler i lokalområdet.