referat 2013

 

 

Referat fra Generalforsamling i Røde Kors Midtfyn

Onsdag den 13 marts 2013 kl. 19.30 på Guldhøj i Ringe.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne :

  1. valg af dirigent

add. 1 Torben Bach-Petersen valgtes og han konstaterede, at der var indkaldt til generalforsamlingen indenfor den angivne frist.

  1. beretning om afdelingens virksomhed v/ formanden

add. 2 årsberetningen blev gennemgået og godkendt, den fremsendes som bilag

  1. fremlæggelse af det reviderede regnskab v/ kassereren

add. 3 regnskabet blev omdelt og kasseren gennemgik regnskabet, som blev godkendt

  1. afdelingens fremtidige virksomhed v/ formanden

add. 4. forslag til fremtidig virksomhed blev gennemgået og godkendt, fremsendes som bilag

  1. behandling af indkomne forslag

add. 5 . der var ikke indkommet forslag

  1. valg af medlemmer/suppleanter til bestyrelsen

Valg til Bestyrelsen for 2 år :

Generalforsamlingen genvalgte Torben Bach-Petersen, og nyvalgte Dorthe Lorentzen og Lars Preben Hansen

 

Valg af 2 suppleanter for 1 år  

Alis Vesterby blev genvalgt valgt 

 

Valg af revisor :

MJ Revision blev genvalgt

 

  1. eventuelt

add. 7                                                                                                                                                     der blev spurgt om bestyrelsen havde overvejelser omkring situationen, hvis indtægterne fra butikkerne fejlede. Bestyrelsen vil tage sagen med i overvejelserne.

der blev også spurgt om der er mulighed for, at der er aftagere til dukker og legetøj, som ikke er helt intakte, bestyrelsen tager det med i arbejdet.

Generalforsamlingen afsluttes.

Film om RK´s hjælpearbejde i udlandet 

Add. Vores nye regionskonsulent Per Torsten Sørensen præsenterede sig og viste indslag fra Røde Kors arbejdet i ind- og udland

 

Ref.

Egon Schlosser