Førstehjælpskurser

Førstehjælpskurser:Genoplivning ved hjertestop (HLR/AED) – 4 timer:
Genoplivning ved hjerte-lunge-redning.
Træning i brug af hjerterstarter. (AED)Grundkursus i førstehjælp – 7 timer:
Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
Genoplivning med hjertestarter. (AED)
Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader.forstehjaelp_300x200

Førstehjælp minimum – 6 timer:
Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader.

Førstehjælp minimum – 6 timer:
Førstehjælp ved tilskadekomst.
Førstehjælp ved sygdom.

Færdselsrelateret Førstehjælp – 8 timer:
Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader
i trafikken.

Førstehjælp – 12 timer:
Genoplivning med hjerte-lunge-redning.
Genoplivning med hjertestarter. (AED)
Førstehjælp ved livstruende ulykker og skader.
Førstehjælp ved sygdom.

Vedligeholdelse af genoplivning med hjertestarter. (AED)
Repetition af genoplivning hjertestarter. (AED)

Skræddersyet Førstehjælpskursus:
Med udgangspunkt i virksomhedens specifikke
behov sammensættes et kursus indeholdende de
moduler/emner, som er relevante for virksomheden.

Kursusinstruktør Inge Dalskov
tlf. 6267 1643 – mail:samaritterne2001@yahoo.dk