Bestyrelsesmødet 25.marts 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25.03.19
Tilstede: Bestyrelsen – Afbud fra Jens
Dagsorden :
1. Godkendelse af dagsordenen + evt. optagelse af nye punkter:
Add. 1- dagsorden godkendt.

2. Bestyrelsens konstituering:
add.2 – Inge Dalskov og Torben Bach-Petersen genvalgtes som henholdsvis
næstformand og kasserer.

3. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:
– SMS- og mailhenvendelser til frivillige og medlemmer.
Vi har modtaget svar fra LK/præsidenten og generalsekretæren.
– Hvorledes får vi nye frivillige til butikker, sortering og møbelafdelingen?
ES har udskrevet liste over medlemmer.
– Projekt ung, mode og genbrug:
Startede med 18 elever den 21.01 – projektet kører i samarbejde med vore
frivillige.
Add. 3 – taget til efterretning.

4. Drøftelse og godkendelse af perioderegnskab. Udsendt af regnskabsfører.
Add. 4- drøftet og godkendt.

5. Online besøgsvenner:
Der har været afholdt et møde med kommunen, som er meget interesseret i at
deltage i et sådant projekt. Det blev anført, at kommunen har midler til at
dække de udgifter, der måtte være i.f.m. kommunen deltagelse. Næste møde
finder sted den 04.03, hvor Røde Kors-afdelingen fra Holstebro fremlægger
deres erfaringer med et lignende projekt, og edb-siden gennemgås af firmaet
Connec.
Fra mødet den 04.02.19 : Kommunen arbejder nu videre på at få
godkendt projektet, derefter kontaktes vi for videre samarbejde.
Add.5- sagen forelagt og vi afventer tilbagemelding fra kommunen.

6. Forespørgsel vedr. veste til møbelfolkene:
Vest med flere funktionelle lommer. Fuld lynlås, ni forskellige lommer, syv af dem
har flap og velcrolukning. To store lommer med skjult lynlås, stor mobillomme.
Tre D-ringe, reflekssyninger, justerbar talje. – 65% polyester, 35% bomuld 245
g/m2 – Vægt: 245 gr – Pris ca. 350 kr + moms.
Add. 6- ansøgningen blev godkendt. E.S. arbejder videre i sagen.

7. Lager i ”svømmehallen” / hal 2:
Der arbejdes på at få en endelig aftale med kommunen om vores brug af dele af
hal 2. Opstilling af reoler har fundet sted, men er endnu ikke på rette pladser, da
der skal bygges en butik, og reparationsværkstedet skal have opsat beklædning på
ydersiden af deres reoler for at afskærme områderne. Vi arbejder videre på at få
reolerne på plads og opsætte udvendig afskærmning.
Add. 7- orientering taget til efterretning.

8. Lagerplads for nips- og tøjsorteringen. v/ES:
Add. 8- ES har arbejdet med denne sag, og der er opstillet flere reoler, så vi håber,
at der kan være plads til alle og alle kasserne.

9. Deltagelse i Heartland Festival på Egeskov Slot:
Butikken i Kværndrup deltager, som ved de tidligere festivaler, og er i gang
med at samle tøj mm.
Der opstilles onsdag og gøres klar til åbning torsdag-fredag og lørdag, søndag
tømmes og nedtages fra teltet. Bil leveres til Årslev.
Add. 9- ES orienterede om det foreløbige arbejde med forberedelserne og fortalte, at
Heartland ønsker en mere ensartet ”udsmykning” af teltområdet, vi har fremsendt
forslag herom.

10. Møde vedr. undervisning af flygtningekvinder, der ønsker at rejse tilbage til
deres hjemland.
Kontakt fra frivilliggruppe i Korinth – møde den 11.03.19.
Torben og ES mødtes med formand og næstformand(Jørgen og Helge) fra ”Landsforeningen for hjemvendelses-programmerne”, som de har arbejder med gennem en længere tidsperiode.
Deres tanke er, at vi sammen kan arbejde på uddannelsesprogrammer f.eks. Sosu-, landbrugs- og eller andre faglige uddannelser.
Finde frivillige, der vil påtage sig en form for mentorarbejde til støtte for sproget og
fastholdelse i uddannelsen.
Forslaget blev, at aktiviteten kan lægges i Røde Kors’ regi, evt. med de to som
aktivitetsledere.
De fremsender et udkast til projektbeskrivelse, og vi gennemgår og kommenterer
indtil vi har en projektbeskrivelse, som kan sendes til ministerie/styrelser (SIRI) for at
opnå støtte til iværksættelse af forløbet.
Add.10 – ES og TBP orienterede om, at der vil blive afholdt et møde i morgen tirsdag,
hvorefter vi formoder at kunne forklare mere om projektet.

11 Orientering fra Formand, Næstformand og andre
Add. 11 – ES orienterede om møder:

Årsafslutning hos butikken i Ringe og også for
Årslev -om starten på omflytning i butikken i Ringe, som vil blive fulgt op – om
afhentning og installation af reoler i hal 2. og om flere formandsopgaver siden sidste
bestyrelsesmøde.
ID orienterede om et muligt krav om tilladelse til at køre med varebilerne, hvis der
blev kørt for fremmede.
TBP orienterede om projekt “Et godt ældreliv”, der nu er startet i Faaborg-området,
næste møde er den 09.04. 9 deltagere er nu tilmeldt. TBP orienterede om integrations-
og netværksgruppens arbejde.

12. Orientering fra kontaktpersonerne:
Add. 12 – ID orienterede om starten af arbejdet med ældrelejren. TBS og ES
orienterede om projekt ”et sikkert seniorliv”.

13. Dato og tid for årets møder:
Add. 13 – Nedenstående datoer blev godkendt:
Den 24.04: Bestyrelsesmøde kl. 15.30 og møde med aktivitetsledere kl. 18.00.
Andre bestyrelsesmøder den 24.06, 26.08, 21.10 (her også møde med
aktivitetsledere) og 16.12 kl. 16.00.

14 Eventuelt:
Add. 14 – ingen særlige punkter.

Ref. Egon