Bestyrelsesmøde 5.april 2018

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 5. april 2018

 

 1. Bestyrelsen konstituerer sig

Add. 1-  PÅ anbefaling genvalgtes Inge Dalskov som næstformand og Torben Bach-Petersen som kasserer.

 

 1. Gennemgang og drøftelse af afdelingens aktiviteter
 • Inge Dalskov om-  Sammarittjenesten, 1. hjælpskurserne og Røde Kors-indsamlingen
 • Villy om – Afdelingernes Internationale Arbejde (AIA), Pigeprojektet I Malawi og Café Kværndrup
 • Herholdt om- Gå Med Tjenesten og Ældrelejren
 • Torben om – Julehjælpen, Café Værestedet, Skoletjenesten, Sortering, Møbelafdelingen, Butikken i Årslev og Projekt ” et godt ældreliv”
 • Egon om- Tøjindsamling og bilerne, Butikken i Ringe og Kværndrup, Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Fagsprogs-mentorer, Netværkssamarbejde, Kommunekredsen og afdelingsregnskabet
 • Hjemmesiden og Facebook 3 butikker og afdelingen – Kaja/Freja
 • Torben og Egon- om Et sikkert Seniorliv

 

Add. 2- alle aktiviteter blev gennemgået og belyst, så de nye bestyrelsesmedlemmer kunne få et indblik i alle de områder og aktiviteter som afdelingen har og beskæftiger sig med.

 

 1. Vi mangler en aktivitetsleder til Røde Kors-Indsamlingen, hvordan finder vi en sådan?

add. 3-alle vil afsøge mulighederne for at finde en ansvarlig for Indsamlingen, idet der hurtigst skal sættes i gang med forberedelserne hertil.

 

 1. Drøftelse af bestyrelsens kontaktpersoner til aktiviteterne

Add. 4 – de nye bestyrelsesmedlemmer blev opfordret til efter gennemgangen af aktiviteterne at se på, hvilke af aktiviteterne de evt. kunne tænke sig at blive kontaktpersoner til, men gjordes samtidig opmærksom på, at de skulle tage den nødvendige tid til at udmelde hvilke områder, der kunne interessere dem. Line udtrykte interesse for butikken i Ringe, og det aftaltes, at Egon sender dato for det førstkommende møde, og Egon vil gerne være behjælpelig med Lises indføring i denne aktivitet.

 

 1. Fastlæggelse af årets møder.

16.04 aktivitetslederne mødes kl. 18.00

 

Der er aftalt følgende bestyrelsesmøder – alle kl. 15.00

Mandag den 28.05 (starter muligvis i Årslev for gennemgang af arbejdsgangene)

Mandag den 20.08

Mandag den 17.09

Mandag den 19.11 kl. 16.00 / aktivitetslederne mødes kl. 18.00

2019:

Mandag den 14.01

Mandag den 18.02 med efterfølgende nytårskur

 

Generalforsamling mandag den 25.02 kl 19.30

 

 1. Eventuelt

Add. 6 – snak om værdien af mødets indhold, der blev givet positiv tilbagemelding på gennemgangen og drøftelserne, og de nye bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for gode forventninger om deltagelsen i bestyrelsesarbejdet.

 

Ref. Egon