Bestyrelsesmøde 23.oktober 2017

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23.10.17 kl. 15.00-18.00

Tilstede: alle, Bodil ankom efter aftale kl. 16.30

Dagsorden :

 

Vi øver os på computerne kl. 15.00-16.00

 

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter:

Add. 1 -Godkendt uden tilføjelser.

 1. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:

Add.2 – alle beslutninger gennemført.

 1. Drøftelse af regnskabet:

Add. 3 – drøftet og godkendt, bemærket, at de 3 butikker alle har større omsætning end samme tid sidste år og at Samarittjenesten har et meget fint resultat.

 1. 60 års jubilæum i Røde Kors Midtfyn:

Hvorledes fejrer vi denne begivenhed?

Add. 4 – jubilæet fejres lørdag den 17.03.18. Planlægning i foråret.

 1. Generalforsamlingen:

Liv Hellesen fra butikken i Kværndrup er udvalgt til at komme med på Røde Kors´ venskabsbesøg i Nigeria, turen foregår i November 17, forslag om, at Liv beretter om og viser foto fra turen.                                                                                              Nye kandidater/suppleanter til bestyrelsen. Kan vi finde emner?

Add. 4- Forslaget vedtaget, Liv informeres om dato og tid –

 • kandidater Es og TBP undersøger muligheder.
 1. Afdelingens deltagelse ved 65+ arrangementet:

Bodil stod for vores deltagelse og Ellen vores butiksleder i Kværndrup, Egon deltog på standen. Vi blev ret godt besøgt, og talte med flere forskellige deltagere. Det er svært at vurdere effekten af et sådant arrangement, men vi har vist en vis villighed til at deltage i kommunens arrangementer.

Add. 5- Ellen Hansen, Bodil Schoop og ES deltog i arrangementet på Ringe Rådhus. Ikke så mange deltagere, men vi fik dog aftale med 2 nye frivillige til butikken i Årslev og sortering af nips.

 1. Nyhedsbrev Oktober 17:

Vi har udfærdiget et nyhedsbrev, som bliver udsendt via mail, til de adresser vi har og som papirkopi til de aktiviteter, hvor der kun er få deltagere med mailadresse. Er tilsendt bestyrelsen, vi beder om tilbagemelding på brevet.

Nyhedsbrevet udsendes efter godkendelse fra bestyrelsen

Add. 6 – Nyhedsbrevet godkendt og kan nu udsendes via mail og i trykt udgave.

 1. Ny aktivitetsleder for Røde Kors-Indsamlingen:

Ellen har meddelt, at hun ikke mere har tid til at stå for aktiviteten, vi skal derfor lede efter en anden til at tage over. Det er en meget vigtig aktivitet, som vi meget gerne skal have videreudbygget. Kan vi finde emner?

Add. 7 – sagen drøftet og alle bestyrelsesmedlemmer vil være på udkig efter ny aktivitetsleder.

 1. AIA – Pigelejren i Malawi:

Mail fra projektet er fremsendt, vi drøfter det hidtidige forløb.

Add. 8 De fremsendte evalueringer drøftet og Villy fremlagde et overblik over lejrens forløb og forskellige ønsker om fremtidig evaluering drøftedes, som Villy tager med til næste arbejdsmøde i arbejdsgruppen.

 1. Orientering fra Bestyrelsen:

Add. 9 – ES orienterede om møder mm.

29.09       65+ arrangement på rådhuset.

01.10       Røde Kors-Indsamlingen.

02.10       Samtale med tømrer om reparation af taget i Årslev-butikken.

03.10       Butiksudvalgsmøde i Kværndrup.

06.10       Møde med tværkommunal projektgruppe.

10.10       Kursus hos by-mæglerne i Ringe.

17.10       Møde med projekt “Et godt seniorliv”.

18.10       Møde med butik Årslev, reparation af huset.

23.10       Møde med kommunens § 19-udvalg.

Inge Dalskov orienterede om udlån af lokale til “Introduktion til Røde Kors”-kursus, som blev afholdt den 11.10 på Guldhøj. Ikke mange deltagere, men 8 frivillige fra butikken i Ringe var med på kurset, som Karen betegnede som et godt kursus.

Torben og Egon orienterede om vores deltagelse i følgende sociale projekter i samarbejde med Kommunen: Følgegruppe for Kommunens udarbejdelse af ny Frivilligstrategi- 3 årigt Projekt for enlige ældre over 65 år for at hindre ensomhed- Fagsproglige Mentorer et nyt 2 årigt projekt- et 3 årigt projekt “Et sikkert Seniorliv” i samarbejde med Ældresagen og Thisted, Horsens og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

 1. Orientering fra kontaktpersonerne:

Add. 10 – kun få bemærkninger, da der senere på aftenen afholdes aktivitetsledermøde, hvor aktiviteternes arbejde fremlægges.

Torben bemærkede, at ES undersøger mulighed for at købe middagsretter til Café Kværndrup hos SuperBrugsen i Kværndrup.

 1. Dato og tid for næste møde aftalt til den 20.11 kl. 14.00 og 11.12 kl. 16.00.

Add. 11 – udover ovenstående datoer blev det fastlagt af forårets aktivitetsledermøde afholdes den 16.04.18 kl. 18.30 på Guldhøj og Generalforsamlingen afholdes den 26.02.18 kl. 19.30 på Guldhøj.

 1. Eventuelt:

Add. 12- ingen bemærkninger.

 

Ref. Egon