projekt indvandrer kvinder

projekt indvandrer kvinder

Vi vil i samarbejde med kommunen forsøge at udfærdige et projekt der forsøgsvis skal rettes mod kvinder der ikke har været på arbbejdsmarkedet