Samaritterne

Samaritterne

Lær førstehjælp

Samaritterne er en vigtig del af beredskabet ved sportsstævner, festivaler, koncerter og rykker ud til alle størrelser af arrangementer.

Samaritterne yder førstehjælp ved småskader og giver en hurtig og grundig hjælpeindsats, når ulykken er sket. De veluddannede og certificerede samaritter kan give livreddende førstehjælp, inklusive anvendelse af hjertestarter og de yder fysisk og psykisk førstehjælp, indtil anden hjælp kommer til. Samaritterne videregiver livsvigtige informationer og oplysninger til læger
eller ambulancereddere, når de når frem.

For yderligere oplysninger og booking af samaritter kontakt: Inge Dalskov telefon: 6267 1643 / 2166 6143 Mail: samaritterne2001@yahoo.dk