Sikkert seniorliv

 

Sikkert seniorliv – et tre-årigt projekt.

Røde Kors Midtfyn er blevet udvalgt af Fåborg-Midtfyn kommune til at deltage i projektet “Sikkert seniorliv.”

Formålet med projektet er at søge viden, modeller og metoder til at opspore og behandle aldersbetinget depression og informere herom samt at skabe forandringer og forbedringer i sygdomsforløbet hos den depressionsramte.

Projektet gennemføres som et samarbejde mellem kommunerne Horsens, Thisted og Fåborg-Midtfyn samt humanitære organisationer bl.a. Ældresagen og Røde Kors.

Projektet er overrodnet styret af chefkonsulent Anne Weber fra Foreningen for patientsikkerhed, der skal sikre koordination og vidensformidling mellem de tre kommuner.

I projektet er indlagt tre seminarer, hvor kommunerne kan erfaringsudveksle og inspirere hinanden.

Hver kommune har indsat en styregruppe for det lokale arbejde og Sissel Skivinger Dyvig er projektkoordinator for Fåborg-Midtfyn kommunes indsats.

Røde Kors Midtfyn er repræsenteret i projektet ved Torben Bach-Petersen og Egon Schlosser. Vores opgave er at indtænke civilsamfundets opgaver og muligheder i projektet, så der kommer en helhed ud af kommunens og de frivillige organisationers indsats over for de borgere, der er ramt af aldersbetinget depression.