Andre aktiviteter

  • Web master for Hjemmeside og Facebook sider
  • Bestyrelsesarbejde
  • Sponsorgruppen
  • Netværks samarbejde
  • Kommunekreds samarbejde
  • Presse – og Kommunikationsafdeling