11.12.2017

 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 11.12.17 Dagsorden :

Tilstede: hele bestyrelsen.

 1. Godkendelse af dagsordenen / evt. optagelse af nye punkter:

add. 1. godkendt.

 1. Evt. gennemgang af beslutninger truffet på sidste møde:

Add. 2 – ingen bemærkninger.

 1. Drøftelse af regnskabet – udsendt af regnskabsfører:

Add. 3 – regnskab drøftet og godkendt.

 1. Ny aktivitetsleder til Røde Kors Indsamlingen og vågetjenesten.

Hvem kan finde én eller flere kandidater til opgaven?

Add. 4 – alle undersøger mulighederne for nye aktivitetsledere.

 1. Forslag til kandidater/suppleanter til bestyrelsen - evt. politikere/kandidater, der ikke er med i kommunalbestyrelsen fremover.

Add. 5.- der har været indledende samtaler med 2 evt. kandidater, Torben og Egon arbejder videre i sagen, og alle i bestyrelsen eftersøger mulighederne.

 1. Støtte til Røde Kors' sundhedsklinikker og venskabsprogrammer, oversigt udsendt.

Udgangspunktet må være det reelle driftsoverskud, som vi først kan se ved regnskabsafslutningen. Forslag til vores støtte:

 • Cambodia:                      58.876 kr.

 • Nepal:                            15.628 kr.

 • Georgien:                        100.000 kr.

 • Liberia:                           100.000 kr.

 • Sundhedsklinikkerne:       320.000 kr.  (eller resten af  driftsoverskuddet.)

                                  594.504 kr.

(Vi har indbetalt 62.460 kr. til Malawiprojektet.)

Det indstilles at formanden, kassereren og regnskabsføreren får tilladelse til at udregne beløbet til Sundhedsklinikkerne, (fra det reelle driftsoverskud) når årsregnskabet er tæt på færdiggørelse.

Add. 6 – de omtalte venskabsprojekter godkendtes, og bestyrelsen fulgte indstillingen og bad kassereren og formanden sammen med regnskabsføreren om at udregne det nøjagtige beløb der sendes til Sundhedsklinikkerne.

 1. Bestyrelsens kontaktpersoner til aktiviteterne:

Er der forestående ændringer, eller venter det til efter generalforsamlingen?

Add. Villy og Torben drøfter og undersøger muligheden for, at Villy overtager kontakten til Café Kværndrup.

 1. Projekter, som vi deltager i.

- Et sikkert Seniorliv–styret af Foreningen for Patientstøtte/samarbejde med 3 kommuner.

- Sprogmentorer i samarbejde med Faaborg Midtfyn Kommune.

- Frivillig Social Følgegruppe - Kommunen (tidligere §18 og 79) - Et godt ældreliv i samarbejde med kommunen.

- Integrationsnetværket – Kommunen.

- Testning af RK´s regnskabsprogram under videreudvikling.

Add. 8 - Torben og Egon skitserede de projekter, som vi deltager i, i samarbejde med kommunen. Torben er formand for styregruppen for projektet med Et godt ældreliv og Egon er formand for styregruppen for projekt Sprogmentorer.

 1. Møde med Borgmester og Udvalgsformand:

Som sædvanligt vil vi aftale med borgmesteren og udvalgsformanden, at vi mødes inden årsskiftet, for at oplyse om de samarbejder og relationerne, der eksisterer mellem kommunen og Røde Kors Midtfyn.

Add. 9 - Mødet gennemføres den 12.12 kl. 09.00 på Rådhuset i Ringe.

 1. Orientering fra Formand, Næstformand og andre:

add. 10 – ES orienterede således:

Møde med Fyens Stifttidende angå. forslag til ny annoncering, intet nyt.- Netværksmøde-besøg af Åbenrå afd. bese sortering og møbelafdeling. -Møde med kommunen om projekt enlige. -Møde med kommunen om nyt projekt: fagsprogsmentorer. - Deltagelse i projekter sammen med kommunen herunder udlevering af foldere i kommunen.  10.10: kursus i kommunikation, Ringe. 25. og 26/10: seminar i Thisted. 28.10: Årsmøde genbrug. 28.11: Kredsmøde – ES formand. 28.11: Gave til Jørgen Dalskov. 04.12: Møde § 18 og 79 + følgegruppe. 05.12: Butiksmøde i Kværndrup. 05.12: Blomster til Kirsten. 06.12: Netværk Faaborg. 07.12: Årsmøde Årslev butik. 08.12: Møde vedr. regnskabsafslutning.

11 Orientering fra kontaktpersonerne:

Add. 11- alle aktiviteter kører fint.

12 Dato og tid for næste møde:

Vedtaget. den 12.02.18 kl. 14.00 – Generalforsamling den 26.02.18 kl. 19.30

13 Eventuelt

Add. 13- ingen bemærkninger.

Ref. Egon